Skaber robuste grise uden zink

Grydholt Opformering ved Holstebro anvender foderblandinger uden medicinsk zink med stor succes.

- Det handler om at få tingene til at lykkes i fællesskab, og her har vi en god og løbende dialog med Søren og Theresa, som har stor fokus på at producere sunde og holdbare polte til deres kunder, siger Brian Agerbo, som er salgschef i Vestjyllands Andel.

Fra juni 2022 er anvendelsen af medicinsk zink i grisefoder fortid. Dermed venter en ny hverdag for mange danske griseproducenter.

For Søren og Theresa Laursen, der står bag Grydholt Opformering nær Holstebro, har udfasningen af medicinsk zink dog været et fast fokuspunkt igennem flere år. Da nyheden omkring udfasning af zink blev annonceret, arbejdede de begge på en stor bedrift i Slovakiet.

- Min første reaktion var, at det måtte vi naturligvis finde ud af at løse, og derfor gik vi så småt i gang med gradvise nedtrapninger i Slovakiet. På daværende tidspunkt kunne jeg godt se, at det ikke var specielt nemt, men vi fik nogle rigtig gode erfaringer med hjem til Danmark, fortæller Søren Laursen.

Fra Slovakiet til Holstebro

I dag producerer Grydholt Opformering ved Holstebro grise på syv ejendomme, hvoraf den ene ligger øst for Holstebro. Her har de haft flotte resultater i forbindelse med overgangen til zinkfri fravænningsfoder.

- Smagen af zink er ikke ligefrem med til at øge foderoptagelsen, og derfor var vi meget motiverede for at komme i gang med at køre 100 procent zinkfrit. I den forbindelse har vi haft god erfaring med blandingerne fra Vestjyllands Andel, som i samspil med den rette pasning og management fra vores side har givet os en mere smidig overgang, lyder det fra Søren Laursen.

Han bakkes op af Brian Agerbo, der er salgschef i Vestjyllands Andel.

- Det handler om at få tingene til at lykkes i fællesskab, og her har vi en god og løbende dialog med Søren og Theresa, som har stort fokus på at producere sunde og holdbare polte til deres kunder. Udviklingen af robuste dyr starter allerede i farestalden, hvor tiden omkring fravænning er speciel vigtig. Det svageste led i kæden skal altid være i fokus, og det gør sig især gældende ved fravænning uden medicinsk zink, påpeger Brian Agerbo.

Høj daglig tilvækst

Med blandingerne Stjerne Care 4 og Wean Piglet, som er en del af Vestjyllands Andels Safe Koncept, ligger Søren og Theresa Laursens smågrise med en gennemsnitlig daglig tilvækst på over 600 gram.

- Der findes ikke noget vidundermiddel inden for zinkfrit foder, så bare fordi man måske har købt noget dyrt foder, er det ikke ensbetydende med, at man får tingene til at lykkes. Det handler om, at alle leddene på bedriften skal hænge sammen og sikre en stærk helhed. Ligesom på grisen. Vi tilretter blandingerne efter grisens størrelse og har generelt en holistisk tilgang på vores bedrift, forklarer Søren Laursen.

Samtidig fortæller han, at overgangen til zinkfrit foder hverken har haft negative konsekvenser for dødeligheden eller medicinforbruget.

- Vi gik væk fra flokbehandling for to år siden, og medicinforbruget, som ligger i et leje på to procent af gult kort, har ikke ændret sig ved at bruge zinkfrit foder. Samtidig har vi en dødelighed på 2-2,5 procent, så det er ganske acceptabelt. Generelt handler det – udover grisens velbefindende – om at vi ikke får brugt uhensigtsmæssigt mange penge på dyre foderløsninger og medicin, så vi er klar til at tjene penge igen, når noteringen finder sit rette niveau, lyder det fra Søren Laursen.

Udførlig tjekliste

Vestjyllands Andel har i det seneste halve år oplevet stor interesse for fodring uden medicinsk zink, og mange smågriseproducenter er allerede i gang med at gøre sig nogle gode erfaringer.

- Når en besætning skal i gang med fodring uden medicinsk zink, tager vi altid udgangspunkt i den aktuelle besætning og gennemgår vores »tjekliste« med ejeren eller driftslederen. Derved kommer vi rundt om hele bedriften og dens udfordringer i forhold til at give grisen »en sikker start«.

- Tjeklisten indeholder en række spørgsmål omkring løbeafdeling, drægtighedsstald, farestald, fravænningsproces og fravænningsstald, og resultatet afdækker, hvor de svageste led eller eventuelle indsatspunkter findes, siger Brian Agerbo, som er salgschef i Vestjyllands Andel.

Grydholt Opformering

En opformeringsbesætning med stalde i Tvis og Sunds ved Holstebro.

 • 900 søer
 • 5.000 polte
 • 15.000 slagtesvin
 • Jorden udlejet
 • Fravænner søer lørdag
 • Flytter grise mandag
 • Alder: 28-30 dage
 • Vægt: 6,5-7,0 kg

Der fodres med:

 • 1,0 kg Stjerne Care 4 i farestald
 • 1,0 kg Stjerne Care 4 efter fravænning
 • 5,0 kg Wean Piglet efter fravænning

Læs også