Kuldudjævn på baggrund af en scanning af de spæde grise

Kun en scanning af pattegrisens mave kan med sikkerhed vise, om pattegrisen har drukket råmælk. Det viser en undersøgelse foretaget af Seges Innovation.

Indtaget af råmælk er en vigtig brik for pattegriseoverlevelsen. Men det kan være svært at afgøre, om en pattegris har fået nok råmælk til at blive flyttet til en ammeso.

- Det er svært at tage højde for, hvor gammel den enkelte pattegris er, når den bliver flyttet. Derfor kan pattegrise blive flyttet, inden de når at drikke nok af den livsvigtige råmælk. Hvis ikke pattegrisene får nok råmælk, så mangler de antistoffer fra soen, hvilket kan sætte deres overlevelse i fare, fortæller Trine Friis Pedersen, konsulent hos Seges Innovation.

Metoder er undersøgt

Seges Innovation oplyser, at to forskellige metoder, der skal kunne vise, om det er fostervæske eller råmælk, pattegrisen har i maven, er undersøgt.

Den ene metode er ved at palpere pattegrisen, det vil sige ved at mærke på pattegrisens mave med fingrene. Den anden metode blev pattegrisenes maver scannet ved hjælp af en ultralydsscanner for at kunne påvise, om indholdet af mavesækken var råmælk eller ej.

Scanneren, der bruges i forsøget, er en avanceret scanner, men håbet er, på sigt, at kunne bruge en drægtighedsscanner, som måler med højere opløsning og lavere dybde, til at scanne pattegrisene.

- Så når du kommer ud om morgenen, og en so har fået 25 grise, og du lige står der og skal vurdere, hvad det er for nogle grise, der skal flyttes videre, og hvad er det for nogle, der skal splitmælkes – så er det hurtigt at scanne pattegrisene i kuldet for at sikre dem alle sammen råmælk, fortæller Trine Friis Pedersen i en meddelelse.

Målet er en lavere dødelighed

Ved at foretage den strategiske kuldudjævning på baggrund af oplysninger om indtaget af råmælk forventes det, at kunne have positiv indvirkning på pattegrisedødeligheden.

Se mere om forsøget i en video på svineproduktion.dk.

Læs også