Værdien af uvildig foderrådgivning i en usikker tid

Er det overhovedet muligt at lave en struktureret foderhandel på et marked, hvor man mest af alt har lyst til at vente, til priserne falder? Det korte svar er ja.

Af Peter Jakobsen, fagchef Foder, LandboNord

Det kan lade sig gøre at lave en struktureret foderhandel lige nu, men det kræver, at du eller den foderansvarlige, interesserer jer for, hvordan markederne fungerer.

Det handler i bund og grund om at få skabt tryghed i de beslutninger, der bliver gjort i løbet af året. Alt fra budgetlægning, markplaner og foderstrategier. For nogle landmænd er det tryghed nok at have den samme foderleverandør, som de altid har haft. For andre handler det om at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag – eksempelvis ved at lave foderlicitationer. Jeg vil på det kraftigste anbefale at tage beslutningerne på et oplyst grundlag, og det er der flere grunde til.

Foderprisernes himmelflugt har gjort det svært at tage langsigtede beslutninger, og for manges vedkommende æder udgifterne en stor del fortjenesten ved at producere dyr i øjeblikket. Derfor kan det også virke uoverskueligt at skulle sætte sig ind i alle aspekterne ved foderhandler, hvis du måske er vant til at have en aftale med din faste foderleverandør.

Men der er dog én ting, du skal være opmærksom på: den enkelte foderleverandør er ikke uvildig, og det afspejler sig i den pris, du betaler.

Få flere kort på hånden

I LandboNord har vi gode og dokumenterede erfaringer med at sætte landmandens foderhandler i system, så du ikke er bundet til den samme leverandør. Mulighederne spænder fra en basisløsning med et niveau på fire timers rådgivning pr. år og op til den udvidede eller en fulde strategi.

Forudsætningerne for alle løsninger er et abonnement på Agro Markets, som leverer de løbende handelssignaler. Samtlige led i rådgivningen er uvildige, så du er sikret et oplyst grundlag at tage beslutningerne på. For en forholdsvis beskeden investering i foderrådgivning kan du sikre dig flere kort på hånden i dialogen med foderleverandørerne.

Der er stor forskel på de forskellige landbrugs situation og behov, derfor tager vi altid udgangspunkt i en opstartssamtale, hvor vi forventningsafstemmer niveauet af foderrådgivning.

Fælles for alle vil det som udgangspunktet være sådan, at vi ringer til dig, når der kommer et handelssignal. Her fortæller vi, hvad der aktuelt sker, og hvilke priser der forventes. Med udgangspunkt i vores forventningssamtale ved opstart, bliver du oplyst om, hvad dit foderbehov ligger på i den kommende tid, så du ved hvor meget, du har brug for at handle i øjeblikket.

Ingen bør stå alene

Meget tyder på, at der relativt hurtigt er penge at hente på investeringen i rådgivning. Vi har tidligere set på nogle af de kunder, som ikke får hjælp til deres råvarehandler og set nærmere på de realiserede priser i deres årsrapporter. Sammenligner vi dem med de kunder, som i samme periode har fulgt handelssignalerne fra Agro Markets, koster det at stå alene uden foderrådgivning. Derfor vil mit råd være det samme – uanset om prisen på foder er høj eller lav – at få en kompetent og uvildig foderrådgiver med på dit hold.

Læs også