ASF spreder sig i Tyskland

For første gang er der konstateret afrikansk svinepest i den vestlige del af Tyskland. Alligevel er truslen for at sygdommen skulle sprede sig til Danmark meget lav, mener Fødevarestyrelsen.

Der er konstateret to nye tilfælde af afrikansk svinepest i to grisefarme i Tyskland. Den ene af farmene ligger i Landkreis Emsland i det vestlige Tyskland, cirka 300 kilometer fra Danmark.

Det er første gang, at der konstateres ASF i det vestlige Tyskland. Men skulle man frygte, at sygdommen kom til Danmark, slår Fødevarestyrelsen koldt vandt i blodet.

- Fødevarestyrelsen vurderer fortsat, at den samlede risiko for introduktion af smitte med ASF til danske grisebesætninger på baggrund af disse fund i to grisebesætninger i Tyskland er meget lav, skriver styrelsen i en ny trusselsvurdering.

Styrelsen henviser til, at man i Danmark fastholder gældende praksis med at få rengjort og desinficeret lastbiler, før de kommer ind i landet, og at man ikke fodrer grise med madaffald. 

- Desuden anbefaler Fødevarestyrelsen et styrket fokus på biosikkerheden i de danske grisestalde, og at man venter 48 timer, før man kommer i danske besætninger, efter at man har været i kontakt med landbrugsdyr i udlandet, for at udelukke, at man medbringer dyresygdomme til Danmark, skriver styrelsen.

Fødevarestyrelsen anbefaler også, at man er særligt opmærksom på ikke at hjembringe smitte via udstyr inklusiv tøj, skydestok, våben, støvler, jagthund, kød og jagttrofæer til Danmark, hvis man har været på jagt i udlandet. 

Fødevarestyrelsen følger situationen i Tyskland og vurderer løbende, om der er behov for opdatering af trusselsvurderingen. 

Læs også