Nye regler for sædskifte fra 2023

Fra 2023 kommer der nyt krav om sædskifte på bedrifter med omdriftsarealer. Kravet afløser det nuværende grønne krav om flere afgrøder. Landbrugsstyrelsen venter en endelig godkendelse af kravet til efteråret.

Et nyt krav om sædskifte hedder fra 2023 GLM 7 og skal sikre, at jordens dyrkningspotentiale bevares.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen i en meddelelse, hvor de beskriver nyheden om de nye regler.

I meddelelsen lyder det, at man skal opfylde kravet på omdriftsarealer, undtagen arealer med flerårige afgrøder, græs og andet grøntfoder og braklagt jord. Dette skal ske ved en rotation af afgrøder på bedriftens omdriftsarealer, og begge kriterier skal opfyldes:

På 35 procent af bedriftens omdriftsarealer skal der årligt sås en ny afgrøde. Man må maksimalt have den samme afgrøde på det samme areal tre år i træk.

Referenceår for begge kriterier bliver 2022. Det betyder, at man i 2023 på 35 procent af omdriftsarealet skal have en anden afgrøde, end den man havde i 2022. I forhold til kriterie to betyder det, at hvis man i 2022, 2023 og 2024 har samme afgrøde på samme areal, skal man i 2025 have en anden afgrøde.

Kravet omfatter ikke bedrifter under 10 hektar

Alle bedrifter med omdriftsarealer er omfattet af kravet. Der gælder dog følgende undtagelser:

Bedrifter med mindre end 10 hektar omdriftsareal er undtaget kravet.

Bedrifter hvor mindst 75 procent af omdriftsarealet anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder, er braklagt, dyrkes med bælgplanter eller en kombination af disse afgrøder, er heller ikke omfattet af kravet. Bemærk, at de 75 procent skal beregnes ud fra omdriftsarealet.

Bedrifter hvor mindst 75 procent af bedriftens landbrugsareal dyrkes med permanent græs, græs eller andet grøntfoder, afgrøder under vand (paludikultur) eller en kombination af disse, er også undtaget kravet. Bemærk, at de 75 procent skal beregnes ud fra landbrugsarealet.

Har man en økologiske bedrift, opfyldes GLM 7-kravet som følge af certificering i henhold til Økologiforordningen. Det fremgår af CAP-planforordningen og gælder også bedrifter, der har søgt om certificering og er under omlægning til økologi.

Majsarealer undtaget af kravet

For majsarealer gælder, at hvis man årligt udlægger græsudlæg i majsmarken senest i juni måned, og lader udlægget ligge frem til 1. februar, tæller græsudlægget som en ny afgrøde.

Med denne praksis kan der således være majs på samme areal i mere end tre år i træk.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at det er forventningen, at dette græsudlæg kommer til at tælle med som enten pligtige- eller husdyrefterafgrøder, og at græsudlægget kan indgå i opfyldelse af kravet om mindst 80 procent afgrøder med højt kvælstofoptag og lang vækstsæson på kvægundtagelsesbedrifter.

Endvidere venter styrelsen, at dette græsudlæg samtidig kan anvendes som målrettede efterafgrøder i 2023 og 2024, fordi ordningen »Målrettet regulering« gennemføres under landdistriktsprogrammet fra den gamle CAP-periode i årene 2023 og 2024.

Særlige undtagelser

I meddelelse oplyses det endvidere, at der vil være en del omdriftsafgrøder, der ikke vil være omfattet af rotationskravene. Det gælder en række frilandsgrøntsager, medicinplanter, småplanteproduktion og planteskoleplanter, samt frugt og bær.

Man kan læse mere om den kommende reform på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, hvor styrelsen har samlet al relevant information om den kommende landbrugsreform.

Læs også