Danish Produktstandard: Vær opmærksom på ændrede krav

Der vil i den kommende tid ske en række justeringer af allerede gældende krav i Danish Produktstandard. Nogle er trådt i kraft, mens andet træder i kraft ved årsskiftet. Det oplyser Landbrug & Fødevarer Gris.

Der er ændringer til Danish Produktstandard. I en meddelelse på svineproduktion.dk nævnes rækken af justeringer samt nye eller kommende krav.

Lokalbedøvelse i fokus

I forsommeren 2022 kom der fokus på i hvor høj grad danske svineproducenter efterlever branchekravet om lokalbedøvelse af pattegrise før kastration. Dette førte til, at nogle griseproducenter blev kontaktet af Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris, idet der var usikkerhed om forbruget af lokalbedøvelse i forbindelse med kastration på et eller flere af deres CHR-numre.

I den forbindelse blev det varslet, at hvis ikke forholdet mellem det forventede og det faktiske forbrug af lokalbedøvelse var i orden, eller der var en anden gyldig grund, vil sagen blive sanktioneret i Danish-ordningen.

Landbrug & Fødevarer oplyser derfor i meddelelsen, at der på den baggrund er kommet skærpet fokus på forbruget af lokalbedøvelse.

Krav suppleres med vejledning

Det oplyses endvidere, at det eksisterende krav i Danish Produktstandard vedrørende opbevaring af døde dyr bliver suppleret med henvisning til vejledningsmateriale.

Fra 1. januar 2023 vil det således være gældende, at døde dyr skal afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed og håndteres i henhold til lovgivningen og Landbrug og Fødevarer Sektor for Gris´ vejledningsmateriale, der blandt andet indeholder destruktionsvirksomhedens krav til »friske råvarer« samt branchekrav om overdækning af de døde dyr.

Materialet vil inden længe være tilgængeligt på svineproduktion.dk.

 

Beløbet i brugerbetalingen stiger

I 2019 indførte en enig branche delvis brugerbetaling af driften af Danish Transportstandard.

- Aftalen betyder, at alle, der i dag eksporterer grise, modtager en faktura fra Landbrug & Fødevarer på 28 øre pr. gris. Det beløb vil fra 1. januar 2023 være 32 øre pr. gris, siger Asger Kjær Nielsen, kvalitetschef for Danish i Landbrug & Fødevarer i meddelelsen på svineproduktion.dk.

Stigningen skyldes, at prisen pr. vask og desinfektion af de cirka 27.000 biler, der hvert år krydser grænsen til Danmark og i den forbindelse får en ekstra udvendig vask samt udvendig og indvendig desinfektion, er steget markant på baggrund af en prisindeksregulering.

Ekstra tilbageholdelsestid fjernes

Af hensyn til det russiske marked har der i mange år været en tilbageholdelsestid på 30 døgn for grise behandlet med Tetracyklin-præparater. Det er dog ikke længere et relevant krav, hvorfor det bliver taget ud af Danish Produktstandard.

- Fremover er det tilbageholdelsestiden, der fremgår af anvisningsskemaet fra dyrlægen, der er gældende og skal overholdes, siger Asger Kjær Nielsen.

Fremtidige ændringer

Ud over de nævnte justeringer er der på nuværende tidspunkt kendskab til ét nyt krav, der bliver en del af Danish Produktstandard.

- Som en del af den nyligt udmeldte vision for fremtidens griseproduktion vil der komme en skærpet indsats for at styrke overlevelsen blandt søer og pattegrise. Derfor kommer der i 2023 et nyt krav ind i Danish Produktstandard, der skal få flere til at lave en handlingsplan for øget so-overlevelse, siger Asger Kjær Nielsen.

Det vil ske efter samme model, som det er tilfældet i dag med handlingsplan for blandt andet pattegriseoverlevelsen, som er en del af egenkontrol-programmet.

 

Ny struktur og målrettet sanktionering

En arbejdsgruppe nedsat af styregruppen for Danish Transport- og Produktstandard har i 2022 lavet en aftale om en ny struktur og målrettet sanktionsordning i en fremtidig Danish Produktstandard.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra bestyrelserne i Danske Svineslagterier, Landsforeningen Danske Svineproducenter og Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, samt fra slagterierne.

- Det nye ligger i, at vi har delt kravpunkterne op i administrative– og produktionsrelaterede krav. Der er kommet nogle krav, vi kalder »Dyrevelfærd Fokus«, og så har vi indført spot-audit og rådgivningsbesøg, der også er blevet en del af sanktionsordningen, siger Asger Kjær Nielsen.

- De såkaldte spot-audits erstatter de nuværende genbesøg og vil have fokus på de kravpunkter, der er indenfor den kategori, man har afvigelsen indenfor – eksempelvis dyrevelfærd eller smittebeskyttelse, fremgår det af svineproduktion.dk.

Det forventes, at den nye struktur træder i kraft i løbet af første halvår af 2023.

Læs også