Avlsselskab: Pattegriseoverlevelsen stiger med nye egenskaber i avlsmålet

I sommeren 2022 implementerede DanBred to nye egenskaber for pattegriseoverlevelse i avlsmålet. Ifølge avlsselskabet viser resultater fra avls- og opformeringsbesætninger allerede en stigende overlevelse i alle tre DanBred racer.

De nye egenskaber for pattegriseoverlevelse bærer frugt.

Det oplyser DanBred i en pressemeddelelse, hvor avlsselskabet fortæller, at den nye tilgang kan forbedre pattegrisens egen evne til at overleve, samt soens evne til at få sine pattegrise til at overleve. Ifølge DanBred er det et gennembrud i avlsarbejdet, hvor resultaterne viser, at den nye tilgang har været utroligt effektiv.

- Når vi forbedrer pattegrisens egen evne til at overleve, ser vi en hurtig effekt i produktionen på grund af forbedringen i DanBred Duroc. Det betyder, at griseproducenterne, der løber deres søer med Duroc, kan se resultaterne i form af mere livskraftige pattegrise allerede nu, forklarer Anders Vernersen, afdelingschef i Avl & Genetik, Landbrug & Fødevarer.

Markant effekt i avlskernen

Resultaterne for pattegriseoverlevelse fra de seneste 12 måneder viser en forbedring på næsten fem procentpoint i Duroc i forhold til de foregående 12 måneder. Det er, ifølge avlsselskabet, betydeligt mere, end hvad der var forventet, før de nye egenskaber blev implementeret i DanBreds avlsmål.

- Avlsbesætningerne har mærket en stor forskel på pattegrisene de seneste 12 måneder. De oplever, at pattegrisene er mere robuste, og ser en stigende pattegriseoverlevelse. Det nye avlsmål kan selvfølgelig ikke alene forklare denne forbedring. Der har været et stort fokus på management tiltag i alle avlsbesætningerne og især fodring af polte. Tilsvarende vil man forvente at se en forbedring i produktionsbesætningerne, men hvor genetikken heller ikke kan stå alene, forklarer Anders Vernersen.

For hundyrracerne, DanBred Landrace og DanBred Yorkshire, er forbedringen på henholdsvis cirka 2,5 og 1 procentpoint på et gennemsnit over 12 måneder hos avls- og opformeringsbesætningerne. Forbedringer via Landrace og Yorkshire er lidt langsommere om at nå ud i produktionsbesætningerne, da fremgangen skal den længere vej fra avlskernen via opformering, før den når ud til produktionssoen.

Innovationen bag avlsmålet

Forskningsarbejdet med at implementere de nye egenskaber baserer sig på et stort datagrundlag.

Data kommer fra avls- og opformeringsbesætningerne, der rapporterer døde pattegrise indtil fravænning. I analysen bruges statistiske modeller, der beregner avlsværdital for alle grise i avlskernen. Ud fra data kan den statistiske model for pattegriseoverlevelse adskille den genetiske effekt, der kommer fra soen, som beskriver soens evne til at få sine pattegrise til at overleve. Den kan også adskille den genetiske effekt, der kommer fra pattegrisen selv, som forklarer pattegrisens egen evne til at overleve.

- Når man vælger grisene med de højeste avlsværdital, så får man grise, der er bedre til at overleve samt søer, der bedre til at få deres pattegrise til at overleve. Avlsmålet for Duroc bidrager til at øge pattegrisens overlevelsesevne. Hvor Landrace og Yorkshire både bidrager til, at pattegrisens overlevelsesevne, men også til, at soen bliver bedre til at få sine egne pattegrise til at overleve, siger Anders Vernersen.

Det oplyses endvidere, at en forbedring af pattegriseoverlevelsen nu også viser sig i produktionsbesætningerne, især på grund af det genetiske potentiale fra Duroc, der har hurtigt gennemslag.

Læs også