bannerPos

Danish Crown vil være verdens mest bæredygtige kødproducent

- Vi rækker hånden ud efter partnerskaber for fælles bæredygtighedsløsninger, så vi på en gang kan nå vores klima- og bæredygtighedsmål og samtidig udvikle vores forretning til gavn for vores ejere, siger Jais Valeur, adm. direktør i Danish Crown. Arkivfoto

Redaktionen

09-03-2019 16:57
Danish Crown vil opbygge en position som verdens førende producent af bæredygtigt kød. Det skal ske ved at halvere klimaaftrykket på et kilo grisekød inden 2030, og i 2050 er det visionen, at hele værdikæden er klimaneutral.

Ifølge klimaforskere verden over repræsenterer kød en af de store udfordringer for Jordens velbefindende, klimaet og levevilkårene for de kommende generationer. Det er en fundamental udfordring for alle kødproducenter.

Derfor vil Danish Crown og Danish Crowns ejere – de danske landmænd – nu intensivere indsatsen for at gøre kød mere bæredygtigt.

- Vi tror på, at der vil åbne sig et stort marked for bæredygtigt kød. Vi vil vinde det marked og skabe os et brand, som den mest bæredygtige producent af kødbaserede fødevarer. Vi har et stærkt udgangspunkt, for på mange parametre er vores danske ejere allerede helt i front, og det skal vi nu bygge videre på, siger Jais Valeur, der er Group CEO i Danish Crown.

I 2030 vil Danish Crown have reduceret udledningen af klimagasser for hvert kilo produceret grisekød med mindst 50 procent set i forhold til 2005.

Certificeret

Allerede inden udgangen af 2019 vil 90 procent af de grise, der leveres til Danish Crowns danske slagterier, komme fra en landmand med bæredygtighedscertifikat, og de første 100 er allerede certificeret. Visionen er, at kød fra Danish Crown i 2050 er produceret klimaneutralt fra jord til bord.

Danish Crown har haft forskere til at beregne og dokumentere udviklingen siden 2005. Derfor står det nu klart, at klimapåvirkningen ved produktion af et kilo grisekød er reduceret med 25 procent i perioden fra 2005 til 2016.

- Grisen har uberettiget stået for skud på grund af klimapåvirkningen. Det kommer vi til at ændre på, for set i bakspejlet kunne vi have italesat bæredygtighed allerede fra midten af 00’erne. Det kan vi ikke lave om på, men ingen kan tage resultaterne fra os, så nu skal vi have sat et koncept i søen, som både vi og vores kunder kan kommunikere, og forbrugerne kan bakke op om. For i den sidste ende er det forbrugernes valg, der skal drive omstillingen, siger Jais Valeur.

Ambitioner

I Danish Crown koncernen arbejdes der lige nu på at strukturere forskellige tværgående projekter indenfor alt fra energi- og vandforbrug til emballage- og transportløsninger.

Ambitionen er at have målsætninger på alle områder, så der på den baggrund kan etableres en række partnerskaber, hvor Danish Crown i samarbejde med både forskere og andre virksomheder kan finde nye løsninger.

- På vores MEAT2030-konference i København i efteråret 2018 stod deltagerne nærmest i kø for at etablere partnerskaber for bæredygtig udvikling med os. Det er fantastisk, for vejen til en position som verdens førende producent af bæredygtigt kød er fuld af udfordringer, der skal løses. Vi rækker hånden ud efter partnerskaber for fælles bæredygtighedsløsninger, så vi på en gang kan nå vores klima- og bæredygtighedsmål og samtidig udvikle vores forretning til gavn for vores ejere, siger Jais Valeur.

Oksekød

Danish Crown er endnu ikke på plads med klimamålsætningerne for okse- og kalvekød, men de vil komme til at lægge sig tæt op ad de mål, der sættes for den danske mælkeproduktion og den certificering, Danish Crown arbejder med for grisekødet.

Visionen om klimaneutralitet gælder dog for alle koncernens aktiviteter.

Vi herude skaber velfærds-grundlaget

Vi vil gerne producere og bidrage til en sund økonomi, men vi har brug for, at vilkårene for landbruget forbedres markant, påpeger næstformanden for Landbo Syd.

Hestebønner har erstattet soja

Mælkeproducent Martin Agesen, Vestervig, prøvede for første gang at dyrke og fodre med hestebønner sidste år til sine økologiske malkekøer. Ser man bort fra tørken, blev det en så stor succes, at hestebønnerne nu er en fast del af foderplanen.

Nordjyske landmænd vil naturen og miljøet

Ansøgningsrunden for minivådområder 2019 er nu overstået, og her har landmændene i det nordjyske igen vist, at de tager de miljøudfordringer, landbruget står overfor, seriøst.

Landbrugets indtægter faldt med 21 procent sidste år

Selvom tørken gjorde ondt sidste år, blev landbrugets resultat bedre end i 2015 og 2016, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Både økologisk og konventionelt landbrug skal omstille til klimaneutralitet

Både økologisk og konventionel drift er udfordret i forhold til klimaaftrykket. Begge skal omstille til klimaneutralitet, og det skal gå stærkt, skriver Michael Minter fra Concito i en replik til Jens Iversen, Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1545 (30888 artikler)Prev1234567154315441545Next