bannerPos

Firmaafprøvning med gode resultater

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning har foretaget en firmaafprøvning af fire foderblandinger til slagtesvin fra henholdsvis DLG, Danish Agro, Hedegaard og Himmerlands Grovvarer sammenholdt med en kontrolgruppe. Se alle resultater i meddelelse nr. 1164. Fotos: Camilla Bønløkke

Camilla Bønløkke

Journalist (Svineproduktion)
15-05-2019 12:02
Produktionsværdien beregnet med ens foderpris var statistisk set ens for de fire firmablandinger, der var med i firmaafprøvningen af foder til slagtesvin 2018 – og så klarede de sig bedre end kontrolfoderet.

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, har foretaget en firmaafprøvning af fire foderblandinger til slagtesvin fra henholdsvis DLG, Danish Agro, Hedegaard og Himmerlands Grovvarer, og fagchef Lisbeth Shooter, Seges Husdyrinnovation, præsenterede resultaterne i forbindelse med årets fodringsseminar.

- Dykker vi ned i tallene og ser på daglig tilvækst først, så kan vi se, at de grise der fik DLG-foder, de havde en signifikant lavere tilvækst sammenlignet med de øvrige grupper i forsøget. Foderoptagelsen var signifikant højere for vores kontrolgruppe i forhold til de øvrige fire grupper, og foderudnyttelsen havde vi faktisk den bedste af hos de grise, der fik Danish Agro-foder og Hedegaard-foder. Til gengæld så var der den bedste kødprocent hos de grise, der fik foder fra DLG sammenlignet med kontrolgruppen og de tre øvrige firmaer, forklarede fagchefen.

Produktionsværdien i blandingerne

I afprøvningen er produktionsværdien også beregnet, og her kunne Lisbeth Shooter fremvise gode resultater for de fire foderblandinger.

- Hvis man tager de her produktivitetstal og regner en produktionsværdi, hvor vi anvender den samme foderpris for alle blandingerne, og sætter vores kontrolgruppe til indeks 100, ja så kan vi se, at det faktisk er vores kontrolgrise, der har en signifikant lavere produktionsværdi i det her forsøg sammenlignet med de fire firmaer.

Beregnes produktionsværdien med aktuel foderpris opnåede foderet fra DLG og Hedegaard et statistisk sikkert bedre resultat end foder fra Danish Agro og Himmerlands Grovvarer, der til gengæld var statistisk sikkert bedre end kontrolfoderet.

- Det er dog lige med det in mente, at det er med de priser, som vi har fået foderet til hos landmændene. Så det afhænger jo rigtig meget af, hvilken kontrakt de er på, og det afhang sidste år også særligt af, hvornår de har handlet, fordi vi ved, hvordan korn- og foderpriserne sidste år kørte op og ned.

Der var ikke forskel på dødelighed eller behandlingsfrekvens uanset foderblanding.

Fokus på foder

Indkøbt færdigfoder benyttes i omkring halvdelen af den danske svineproduktion. Med ønsket om at fremme produktionen af slagtesvin i Danmark har Seges Svineproduktion øget fokus på foderet til slagtesvin, herunder færdigfoder indkøbt fra foderstoffirmaer. Typisk er der forskel i produktionsværdien mellem de enkelte firmaers foder, når de sammenlignes i en afprøvning.

Foderet fra firmaerne i denne afprøvning blev indkøbt via svineproducenter for at skjule for firmaerne, at der var en firmaafprøvning undervejs. Foderet blev tildelt grisene fra cirka 33 kilo og til slagtning, og alle foderblandinger var pelleteret foder.

Der indgik 61 gentagelser i afprøvningen, som foregik på Forsøgsstation Grønhøj.

Læs mere om afprøvningen i meddelelse nr. 1164 via svineproduktion.dk.

Leverer individuelle løsninger til hver landmand

Kør med maskinerne året rundt, men betal leasingydelserne i oktober, november og december, når likviditeten på bedriften har det bedst, lyder et tilbud.

Sen sprøjtning i vårsæd til forebyggelse af aks- og strånedknækning

Det anbefales kun at vækstregulere vårsæd, hvis der er en meget frodig vækst. Svampesprøjtning har også effekt mod aks- og strånedknækning.

Intensivt landbrug er vejen frem for klimaet

Hvis man lod os gødske mere, kunne dansk landbrug alene løse den danske del af klimaopgaven, mener skribenten.

Tilsagn om tilskud til jordfordeling

Klarlæg allerede nu, om der kan være grundlag for en jordfordeling, inden der åbnes for ansøgninger til en ny tilskudsordning, lyder rådet fra Søren Nørgaard Sørensen, advokat og partner, HjulmandKaptain.

Hvor tjener man pengene i sit markbrug?

Når man kender sine omkostninger og arbejder med sine nøgletal, stiger interessen for bedriften og evnen til forandringer. - Man tjener derfor typisk mere ved at deltage i et DB2-tjek, påpeger maskinkonsulent Christian Rabølle, VKST.
Side 1 af 1542 (30839 artikler)Prev1234567154015411542Next