bannerPos

Firmaafprøvning med gode resultater

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning har foretaget en firmaafprøvning af fire foderblandinger til slagtesvin fra henholdsvis DLG, Danish Agro, Hedegaard og Himmerlands Grovvarer sammenholdt med en kontrolgruppe. Se alle resultater i meddelelse nr. 1164. Fotos: Camilla Bønløkke

Camilla Bønløkke

Journalist (Svineproduktion)
15-05-2019 12:02
Produktionsværdien beregnet med ens foderpris var statistisk set ens for de fire firmablandinger, der var med i firmaafprøvningen af foder til slagtesvin 2018 – og så klarede de sig bedre end kontrolfoderet.

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, har foretaget en firmaafprøvning af fire foderblandinger til slagtesvin fra henholdsvis DLG, Danish Agro, Hedegaard og Himmerlands Grovvarer, og fagchef Lisbeth Shooter, Seges Husdyrinnovation, præsenterede resultaterne i forbindelse med årets fodringsseminar.

- Dykker vi ned i tallene og ser på daglig tilvækst først, så kan vi se, at de grise der fik DLG-foder, de havde en signifikant lavere tilvækst sammenlignet med de øvrige grupper i forsøget. Foderoptagelsen var signifikant højere for vores kontrolgruppe i forhold til de øvrige fire grupper, og foderudnyttelsen havde vi faktisk den bedste af hos de grise, der fik Danish Agro-foder og Hedegaard-foder. Til gengæld så var der den bedste kødprocent hos de grise, der fik foder fra DLG sammenlignet med kontrolgruppen og de tre øvrige firmaer, forklarede fagchefen.

Produktionsværdien i blandingerne

I afprøvningen er produktionsværdien også beregnet, og her kunne Lisbeth Shooter fremvise gode resultater for de fire foderblandinger.

- Hvis man tager de her produktivitetstal og regner en produktionsværdi, hvor vi anvender den samme foderpris for alle blandingerne, og sætter vores kontrolgruppe til indeks 100, ja så kan vi se, at det faktisk er vores kontrolgrise, der har en signifikant lavere produktionsværdi i det her forsøg sammenlignet med de fire firmaer.

Beregnes produktionsværdien med aktuel foderpris opnåede foderet fra DLG og Hedegaard et statistisk sikkert bedre resultat end foder fra Danish Agro og Himmerlands Grovvarer, der til gengæld var statistisk sikkert bedre end kontrolfoderet.

- Det er dog lige med det in mente, at det er med de priser, som vi har fået foderet til hos landmændene. Så det afhænger jo rigtig meget af, hvilken kontrakt de er på, og det afhang sidste år også særligt af, hvornår de har handlet, fordi vi ved, hvordan korn- og foderpriserne sidste år kørte op og ned.

Der var ikke forskel på dødelighed eller behandlingsfrekvens uanset foderblanding.

Fokus på foder

Indkøbt færdigfoder benyttes i omkring halvdelen af den danske svineproduktion. Med ønsket om at fremme produktionen af slagtesvin i Danmark har Seges Svineproduktion øget fokus på foderet til slagtesvin, herunder færdigfoder indkøbt fra foderstoffirmaer. Typisk er der forskel i produktionsværdien mellem de enkelte firmaers foder, når de sammenlignes i en afprøvning.

Foderet fra firmaerne i denne afprøvning blev indkøbt via svineproducenter for at skjule for firmaerne, at der var en firmaafprøvning undervejs. Foderet blev tildelt grisene fra cirka 33 kilo og til slagtning, og alle foderblandinger var pelleteret foder.

Der indgik 61 gentagelser i afprøvningen, som foregik på Forsøgsstation Grønhøj.

Læs mere om afprøvningen i meddelelse nr. 1164 via svineproduktion.dk.

Brasiliansk farmer dyrker Conservation Agriculture – fordi det på alle måder er bedst

På Agripastos Farm er efterafgrøder, sundt sædskifte og nye, bedre såmaskiner taget i brug for især at gøre jorden mere frugtbar ved at øge dens indhold af humus. Skiftet til CA har også betydet, at erosionen er ophørt, hvilket er særdeles vigtigt.

Succes med nyt foldkoncept

Med nyt foldkoncept fravænnes en halv gris mere pr. so på Ulvehøjgaard ved Brørup, og de fravænnede smågrise vejer 1,6 kilo mere.

Forekomst af influenza har ingen sæson

Dyrlægerne hos Vet-Team anbefaler, at der tages prøver inden, vaccination mod influenza begyndes, men også med jævne mellemrum efterfølgende, for at se om det fortsat er den rigtige type, man vaccinerer imod.

Tag flere sorter ind

Hvedeforælder Finn Borum fra Sejet Planteforædling giver sit bud på, hvorfor man skal vælge sorter med forskellige dyrkningsegenskaber. Planteavler Esben Kappel benytter også denne strategi og glæder sig over udsigten til høje udbytter.

Ny presser i Danmark

Den nye bigballepresser, Kuhn LSB 1290iD, kører nu for første gang i Danmark.

Fendts Ideal 10-mejetærsker nærmer sig danske marker

IdealDrive – styresystemet uden rat - er en feature i Fendts kommende topmodel. De første mejetærskere fra producentens øverste hylde kommer til at køre tests i den europæiske høst i år. Danske kunder kan få en ny Ideal 10-maskine til 2021-høsten.

Rapsprisen stiger på trods af høstens kommen

Normalt falder rapsprisen under høst her i Europa. Det virker blot ikke til at blive tilfældet i år. I stedet presser den europæiske rapspris på for nye stigninger og det tyder dermed på, at rapshøsten i Europa ikke bliver for god i år.

Foretræk høst til den tidlige side

Landbonord anbefaler så tidlig høst som muligt.

Kornhøsten kører nemt

Kornet tørrer godt og vinterbyggen er mange steder snart i hus.
Side 1 af 1586 (31708 artikler)Prev1234567158415851586Next