Svinenoter: Hatting-PRRS koster store tab

- Det er ulykkeligt at se, hvilke store tab den nye Hatting-PRRS koster ude i besætningerne.

- Jeg har selv på tæt hold fulgt en besætning siden i sommer. De tab og den kæmpe belastning for ejer og medarbejdere er ikke noget, man ønsker for nogen. Og i hver besætning er beløbene i millionklassen. Mange er uforskyldt blevet gidsel i noget, der formentlig kunne have været undgået.

- På vegne af 23 medlemmer har vi kontaktet Hatting A/S for at få sat gang i forhandlingerne om en økonomisk kompensation til at dække deres tab ved sædoverført PRRS-virus.

- Landsforeningen ser frem til, at det landmandsejede Hatting A/S vedstår sig sit ansvar og giver erstatning, så erhvervet undgår en udmattende retssag.

Disney-ficering er dræbende

- Ud over vores velkendte SAF-projekt om markedsovervågning har vi nu også fået bevilget SAF-midler til et projekt til folkeoplysning om staldgrisen på vigtige studieretninger.

- Landsforeningen ønsker at udbrede kendskabet til vores svineproduktion således, at hr. og fru Danmark bliver bevidste om værdien ved vores produktion. Det er en stor opgave. Derfor løfter hele branchen i flok.

- Vi er handicappet af, at kun meget få danskere har rødder i landbruget, og det bliver kun vanskeligere, som årene går. Disney-ficering af vores husdyrproduktion er dræbende.

- Vi har oplevet stor fokus på veganske aktivister i 2019 på trods af, at de er en lille flok, der tror på et parallelsamfund, hvor alle dyr er frie, og hvor vi kun skal leve af planter.

 

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også