bannerPos

Højere kuldtilvækst ved lavere kuldstørrelse

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, har undersøgt udnyttelsen af funktionelle patter hos løsgående diegivende søer. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
08-08-2019 07:56
Kuldtilvæksten var lavere ved søer med 16 grise sammenlignet med søer med 14 grise. Nogle søer havde potentiale til at passe flere grise, end de havde funktionelle patter til. Dett kan være med til at sænke antallet af ammesøer.

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning har undersøgt, om det var muligt at få den enkelte so til at passe to grise mere, end den havde funktionelle patter til målt på kuldtilvækst. Ved at øge kuldstørrelsen var det målet at fravænne flere grise pr. kuld, øge soens mælkeproduktion samt undgå henfald af funktionelle patter. Derved ville behovet for ammesøer blive reduceret, og flere grise ville kunne gå ved soen i op til fire uger og alligevel have en højere vægt ved fravænning i forhold til, hvis de var fravænnet ved tre uger.

I afprøvningen, hvor grisene ikke blev tildelt supplerende ernæring, blev der fundet en signifikant lavere kuldtilvækst ved søer, som passede 16 grise i forhold til kuldtilvækst ved søer, som passede 14 grise. I gruppen med 16 grise ved soen var der også en større udskiftning af grise. Grise, som var ved den samme so fra kuldudjævning til dag 21, klarede sig bedre ved tredje og fjerde kulds-søer end ved ældre søer.

Funktionelle patter

Et supplerende resultat af afprøvningen var, at nogle søer havde potentiale til at passe flere grise, end søerne havde funktionelle patter til. 

I denne meddelelse, nr. 1172, er en god patte defineret som værende en funktionel kirtel. Antallet af gode patter faldt i løbet af diegivningsperioden, men antallet af grise ved soen havde ikke en indvirkning derpå.

Afprøvningen blev foretaget ved, at søer med 14 funktionelle patter blev lagt ud med henholdsvis 14 eller 16 grise. Den primære parameter var kuldtilvækst, og som supplerende data blev blandt andet registreret antallet af grise, som var ved den samme so i hele forsøgsperioden, afstand mellem patter samt patternes funktionalitet.

Management

Efter endt afprøvning blev det endvidere konkluderet, at det vil kræve et højt niveau af management at øge antallet af grise ved soen, uden at pattegrisedødeligheden stiger, og det vil tage tid at lære. Men det er et tiltag, som kan implementeres »med det samme« – uden investering – udover at være opmærksom på søer og grise.

Afprøvningen blev gennemført i en dansk produktionsbesætning med cirka 1.250 årssøer, hvor søerne i drægtighedsstalden var opstaldet i stabile grupper, mens søerne cirka dag 111 i drægtigheden blev overflyttet til farestalden, hvor de var opstaldet i SWAP-farestier. SWAP-vingen blev lukket dagen før forventet faring, så søerne ikke kunne vende sig, og åbnet igen to dage efter faring. Resten af perioden var søerne løse.

Læs mere om afprøvningen i meddelelse nr. 1172 via svineproduktion.dk.

cab

Ny model med sælgerpantebreve er godt nyt for unge landmænd

Det bliver lettere at etablere sig som selvstændig, når man kan finde finansiering i egne rækker, vurderer Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer. Hun roser regeringens model, som gør det muligt at udstede sælgerpantebreve og udskyde en del af skatten.

Kære minister, genovervej Kalø

I en tid med stor fokus på arealanvendelse vil vi bede miljøministeren om at genoverveje et ophør af landbrugsdriften på Kalø Gods, som er noget af Djurslands bedste og dermed mest værdifulde landbrugsjord.

Sådan rykker du bundlinjen

Arbejd med dig selv og din adfærd, hvis du vil skabe rammerne for en bedre bundlinje, lød et af budskaberne på en økonomikonference.

Tidlig såning bliver gjort mere attraktivt som alternativt virkemiddel

Efter længere tids pres så bliver omregningsfaktoren for tidlig såning af vinterafgrøder ændret. Tidlig såning af to hektar kan fremover erstatte en hektar efterafgrøder.

Conservation agriculture øger biodiversiteten

Forsøg viser, at dyrkning efter principperne i conservation agriculture (CA) betyder større andel af insekter i markerne, end hvis jorden pløjes eller harves.
Side 1 af 1721 (34405 artikler)Prev1234567171917201721Next