Svinenoter: Målrettet stikprøvekontrol af svinetransporter er skudt i gang

Fødevarestyrelsen målretter nu kontrollen mod de svinetransporter, som erfaringsmæssigt har størst risiko for regelovertrædelser.

Det sker, efter at Fødevarestyrelsen i slutning af 2019 har testet en ny risikoscoringsmodel.

Modellen bygger på en række eksport- og kontroldata til at risikoscore den enkelte transport, som herefter bruges til at udpege de transporter, som myndighederne skal se nærmere på.

Der udføres 250 kontroller om måneden, og styrelsen meddeler, at kontrollerne vil blive gennemført enten ved pålæsning hos landmanden eller på samlestederne.

Målet er at få en mere målrettet kontrol med dem, der har problemer med at leve op til reglerne. Dermed slipper flere af de virksomheder, som har styr på reglerne, for unødig kontrol.

Indholdet i kontrollen og måden den gennemføres på er uændret. Læs mere om den målrettede kontrol via Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Webinar til russisktalende medarbejdere

Fredag den 21. januar holder Seges Svineproduktion webinar om håndtering af syge og tilskadekomne dyr for medarbejdere, som forstår russisk.

Korrekt håndtering af syge dyr er vigtigt i forhold til både dyrevelfærd og overholdelse af dansk lovgivning og standarder. Seges Svineproduktion har en række forskellige materialer om emnet på flere forskellige sprog, men tilbyder nu russisktalende medarbejdere et webinar.

- På en halv time vil vi gennemgå regler og vejledninger for håndtering af dyr med halthed, brok og halebid. Der vil også være videoer fra staldgangen med konkrete eksempler på dyr, der skal i sygesti, behandles eller aflives, siger Tetyana Sydorova, som er vært ved webinaret.

Tetyana Sydorova er uddannet dyrlæge i Danmark. Derudover deltager dyrlæge Tina Birk Jensen fra Seges Svineproduktion.

Webinaret er gratis og varer cirka 45 minutter. Det bliver afholdt på russisk, og henvender sig derfor til medarbejdere, som forstår russisk.

Læs om webinaret og om tilmelding via svineproduktion.dk.

Faglig dag i Økologiens Hus

Svineudvalget hos Økologisk Landsforening inviterer alle økologiske svineproducenter og andre interesserede til faglige oplæg og fagpolitiske diskussioner tirsdag den 21. januar fra 9.30-15.00 i Økologiens Hus i Aarhus.

Her giver dagens program både mulighed for at høre fagligt nyt, samt give egne indspark til det fagpolitiske arbejde i foreningen.

Dagens emner kommer blandt andet til at dreje sig om foder og fodring i praksis af søer og slagtesvin, herunder transponderfodring på marken. Der vil også være indlæg om fordele og ulemper ved vacciner, med plads til en efterfølgende debat om emnet blandt deltagerne.

Dagen rundes blandt andet af med nyt fra det svinefagpolitiske område, hvor fagpolitisk chef, Sybille Kyed, giver et indblik i, hvad Økologisk Landsforening arbejder med på området. Ligeledes med plads til en efterfølgende debat.

Find mere om program og tilmelding via foreningens hjemmeside.

Ko-madrasser til supersygestier til søer

Dyrlægerne hos Vet-Team kommer ofte med en »månedens fidus« i deres nyhedsbrev. I november måned forklarede dyrlægerne, hvordan man med en madras beregnet til køer, kan lave en supersygesti til søer.

Den anvendte madras kan købes hos f.eks. »Staldmægleren« og leveres med »det hele«. Det vil sige, der medfølger plastik til underlag, syv cm tyk blød madras, gummi til at lægge over og lister, skruer samt bor.

- Så send sti-mål, og der kommer et samlesæt klar til brug, som er »IKEA værdigt«, lyder det i nyhedsbrevet.

Ifølge Vet-Team er arealkravet til en sygesti til søer og gylte der går alene på 3,5 m2, mens arealkravet er på 2,80 m2 pr. dyr, hvis der går flere dyr i stien (dog max. 3 søer pr. sti) - og 2/3 del af minimumsarealet skal være blødt leje.

Med arealkravet er der tale om det frit tilgængelige areal i sygestien, hvilket vil sige, at det areal, som krybber og inventar optager, ikke medregnes.

Derudover er der i sobesætninger lovkrav om at antal sygestier skal udgøre minimum 2,5 procent af de samlede antal stipladser til drægtige søer.

Behovet for sygestipladser vurderes at være cirka fem procent ved elektronisk sofodring og æde/hvilebokse. Hvis der er konkurrenceprægede fodringsprincipper (gulvfodring, vådfoder) anbefales 10 procent sygestipladser.

 

Læs også