bannerPos

Fra næste uge begynder fremrykningen

Arkivfoto:
21-02-2020 14:43

Forud for påsken er der behov for at rykke et stort antal grise frem, og det begynder allerede fra næste uge.

Fra næste uge skal der trækkes omkring 40.000 grise frem til slagtning fra uge 10. Dermed er fremrykningen op mod påsken sat i gang, og fra Centralplanlægningen i Vejen er håbet, at det gode samarbejde fra jul og nytår fortsætter.

- Vi har behov for hjælp for at få puslespillet til at gå op til glæde for alle andelshavere. Derfor vil vi gerne opfordre til, at der meldes til i god tid i den kommende periode, og at man er behjælpelig med at få sendt grisene af sted, så vi er klar til de kommende helligdage, siger Henrik Pendorff, der er afdelingsleder i Dansk Grisetransport.

Selvom der for nuværende er en notering, hvor logikken tilsiger, at grisene skal have så meget tid i stalden som muligt for at opnå den sidste tilvækst, så vil fremrykningen med de tillæg, det indebærer, kompensere for de manglende kilo afregnet. Det fortæller Kristian Jensen, der er leder af den faglige rådgivning i Danish Crown Ejerservice.

- Kigger vi på beregningerne ud fra landsgennemsnittet og med de aktuelle foderpriser, noteringer og tillæg, så vil en andelshaver, der får fremrykket sine grise, tjene omkring 2,50 krone pr. gris pr. dag den er fremrykket grundet den kompensation, som ligger i at være fleksibel omkring sin afhentning. Så selvom der er værdi i tilvæksten, så vil kompensationen i sidste ende være en bedre forretning for andelshaveren, siger han.

De allerbedste producenter med op til et kg slagtevægt pr. dag i tilvækst – svarende til knap 1300 g levende tilvækst pr. dag og meget lave produktionsomkostninger vil ligge tæt på kompensationsgrænsen, men værdien af at være godt med op mod påsken gør, at vi gerne vil opfordre dem til også at hjælpe med fremrykningen.

Fremrykningerne kommer i forbindelse med helligdagene omkring påske, hvor Danish Crown samtidig sænker vægtgrænserne.

Mykotoksiner i ensilagen kan forårsage dødsfald

Konsulent fra analysefirmaet Alltech anbefaler analyse af græsensilagen for at undgår mykotoksiner i køernes foder.

Glæder sig over stærk dokumentation for potentialet i biogas

Formanden for Biogasbranchen hilser rapporter om potentialet for biogas i Danmark yderst velkomment.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36228 artikler)Prev1234567181018111812Next