Ny stald reducerer lugtgener med 70 procent

Med blot 10 procent af ventilationsluften fjernes mere end 70 procent af lugt- og ammoniakgenerne gennem gulvudsugning i den kommende stald hos Stensager Svin, Aars.

Hos Lars Jensen, Stensager Svin I/S ved Aars i Himmerland er der fuld gang i byggeriet af en ny stald efter Intellifarm-konceptet fra Agrifarm,

Han glæder sig til at realisere målsætningen om »full line« produktion, når hele smågriseproduktionen fra det 850 søer store sohold skal sendes til videre opfedning i egne stalde. Dels fortsat levering af de nuværende 7.000 slagtesvin årligt fra det nuværende slagtesvineanlæg og dels fra den nye Intellifarm-stald, der bringer den samlede årlige produktion op på cirka 30.000 slagtesvin årligt.

Lars Jensen angiver, at uden Intellifarm-konceptet ville han næppe have investeret i den nye slagtesvinestald.

- Det er en spændende staldtype. For eksempel suges blot 10 procent af staldluften ud gennem en spalte langs de tværgående kanaler til gulvudsugningen og sendes ud i de to ventilationsskorstene, du kan se ved gavlen. Det skulle bevirke, at lugtgenerne i de nære omgivelser er reduceret med 70 procent, lyder det fra landmanden.

Lars Jensen forklarer ligeledes, hvordan resten af ventilationen er skabt ved naturligt træk højt oppe under taget ved hjælp af et åbne-/lukkesystem i kippen.

Reduceret el-forbrug

Den karakteristiske form på bygningen viser et spring midt i tagfladen, hvor yderligere udeluft kan trækkes ind.

- Det er kun de 10 procent af ventilationsluften, der ventileres ud ved hjælp af elektricitet, resten foregår som naturlig ventilation, og det giver stalden et væsentlig lavere elforbrug, forklarer Lars Jensen.

Et af trickene ved den lave emission fra Intellifarm-konceptet er kombinationen af gyllekøling i alle gødningskummerne og opvarmede gulvflader, der vil regulere grisene adfærd i retning af at lægge sig på tørre og lune gulvflader.

- Gyllekølingen fungerer ved, at en varmepumpe henter sin energi derfra og sender det videre som gulvvarme i de seks sektioner, stalden er opdelt i.

Seks sektioner

Hver sektion kommer til at rumme 1.000 grise. Ved indsættelse, som sker hver 14. dag, fordeles de 1.000 smågrise i stier på tværs af bygningen.

Hovedkanalen for den centrale gulvudsugning ligger på langs af stalden, mens den såkaldte punktudsugning i den smalle spalte mellem gulv og gyllekanal foregår i de tværgående kanaler.

Med udvidelsen af produktionen øges gyllekapaciteten med en ny stor gyllebeholder, mens den ene af de to eksisterende nedlægges for at gøre plads til amerikanersiloer ved fodercentralen.

De første grise til indsættelse midt i juli i det 6.000 stipladser store staldanlæg kommer netop til verden i disse dage på den anden gård, hvor smågriseproduktionen foregår.

- Ibrugtagningen af det nye staldanlæg vil forløbe over 12 uger med indsættelse af 1.200 30 kilos grise hver 14. dag, indtil stalden er fyldt, forklarer han.

Læs også