bannerPos

- Sørg for at komme lidt væk hjemmefra

Claus Bruun Jørgensen hører til den svindende gruppe landmænd, der prioriterer møder og engagement i foreninger og i organisationslivet højt. – Selvom det tager noget tid, lærer man hele tiden noget nyt og kan træffe bedre beslutninger, er hans overbevisning. Foto: Privat

Bøje Østerlund

Freelance
17-04-2019 12:44
For svineproducent Claus Bruun Jørgensen er det helt afgørende at indhente inspiration udefra. Faglig såvel som socialt, og derfor har han altid været aktiv i foreningslivet.

I bilradioen på vej tilbage fra Claus Bruun Jørgensens bedrift i Tinglev kører et interview med den berømte islandske forfatter og litteraturprismodtager Einar Mar Gudmundsson, der frejdigt citerer et gammelt islandsk udtryk: »Den, som sidder hjemme, bliver dum«. Han hævder samtidigt, at det danske ord dum oprindeligt stammer fra det latinske »domicil«, altså hjemme.

Budskabet er som snydt ud af næsen på Claus Bruun Jørgensen.

- Jeg har altid haft tillidsposter i de 30 år, hvoraf jeg har været selvstændig i snart 25 år. Og jeg synes, vi som landmænd skal fastholde vort engagement i såvel lokalpolitik, lokale foreninger som fag- og organisationspolitik.

Engagement fjerner gyllelugt

Det bekymrer Claus Bruun Jørgensen, at der tilsyneladende er flere kolleger, der ikke kan finde tid til at gå til møder og engagere sig udadtil. Og endnu værre er det, når der er eksempler på, at pengeinstitutter presser landmænd til ikke at engagere sig udadtil og i organisationsarbejde.

- At gå til et møde i en forening eller til et fagligt møde er ligesom at gå i motionscentret eller løbe en tur. Det tager lidt tid og energi, men bagefter får man faktisk mere energi af det. Og så lugter gyllen altså mindre ubehageligt fra en landbrugsbedrift, hvor ejeren deltager i det lokale foreningsliv.

- Jeg tror på, at man tager bedre beslutninger og konsoliderer sin bedrift ved at engagere sig i både lokalsamfundets foreningsliv og i fagligt organisationsarbejde indenfor sit erhverv, er Claus Bruun Jørgensens erfaring.

Udnyt interessen

Det gamle udtryk »Den, der lever stille, lever godt« dur ifølge Claus Bruun Jørgensen ikke mere.

- Vi er så heldige, at næsten alle mennesker har en mening eller et synspunkt om landbruget, de gerne vil drøfte med os. Jeg har en bror, der er bankmand, og hans arbejde er det mere sjældent, tror jeg, nogen spørger til.

- Den store interesse for vores erhverv skal vi udnytte, og det giver os mulighed for at få forholdsvis meget indflydelse i samfundet. Rigtig mange steder, blandt andet i lokalpolitik, er landmænd – ligesom skolelærere – overrepræsenteret, og det skal vi da se som noget positivt, lyder det fra den samfundsengagerede svineproducent.

Sats på de unge

Senest er Claus Bruun Jørgensen genindtrådt i bestyrelsen for Danske Svineproducenter, hvor han som 50-årig er den ældste i bestyrelsen.

- Jeg har for en årrække siden siddet i lignende bestyrelser og husker godt, hvordan det er at være en af de unge i en bestyrelse. Her ligger noget af problemet med rekruttering af folk til landbrugets mange bestyrelsesposter nemlig begravet, og jeg har netop sendt en mail til mine unge bestyrelseskolleger og tilkendegivet, at jeg vil gøre mig anstrengelser for at sikre, at de yngres synspunkter får bedre plads i arbejdet. Og at jeg vil tøjle min lyst til at være et gammelt og bedrevidende medlem af bestyrelsen.

Claus Bruun Jørgensen anser det som et stigende problem at få rekrutteret unge til organisationsarbejdet, ligesom det også hurtigt kan knibe med at få folk til at deltage i faglige arrangementer.

- Det giver en masse, man kan have glæde af i sin dagligdag, og det er ærgerligt og skadeligt for både den enkelte bedrift og for vores erhverv som helhed, hvis vi ikke får unge ind for at hjælpe os med at forny os.

- Og de unge, jeg møder, er altså meget dygtige. Det kan næsten ikke prioriteres højt nok at trække unge ind i organisationsarbejdet, lyder det fra den midaldrende og erfarne svineproducent.

Fantastiske muligheder for nytænkning til den nye regering

Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Start med at teste gradueret udsæd på to marker til efteråret

Planteavler Anders P. Møller begynder at kunne se resultater af sin graduering af udsæd og gødning. Præcisionsjordbrug er en disciplin, man hele tiden kan bygge ovenpå – jo flere data, man indsamler, jo mere kan man optimere udbyttet, fremhæver han.

Oplev USA fra New York til Orlando

På en spændende studietur fra 27. oktober til 6. november kan man se mange af USA’s højdepunkter på østkysten, besøge interessante landbrug samt maskinfabrikken i byen New Holland, som har lagt navn til det kendte mærke.

Æblehøst bliver langt under middel

Årets høst af danske æbler bliver nærmest katastrofal. I hvert fald hvis man skal tro flere avlere på Sjælland.

Danske Vandløb: For mange er fortsat med i vandområdeplaner

Antallet af vandløb, der indgår i vandplanerne i den kommende periode, er fortsat urealistisk højt, mener organisationen Danske Vandløb.

Høstoverblik: Godt i gang med høsten i hele landet

Mejetærskerne er i denne uge blevet luftet i vinterbyggen i alle landsdele. Effektivt Landbrug har bedt en række konsulenter fortælle, hvordan høsten er kommet fra start i deres område.

- Jeg kan blive nødt til at blive konventionel landmand igen

Hvis forslaget om at nedsætte den tilladte brug af konventionel gylle og halm bliver vedtaget i økobranchen, så overvejer den økologiske planteavler Klaus Aage Bengtson, som driver små 1.100 hektar, at vende tilbage til konventionel produktion. - Det vil virkelig være ærgerligt, hvis det her bliver hastet igennem. For det virker uigennemtænkt, siger han.

Så høstes der strandsvingel

Onsdag blev de første hektar strandsvingel høstet på Vestfyn. Og den er overraskende tør.

Case IH udfordrer til dyst i marken

Er du frisk på en udfordring, er Case IH klar til at komme forbi med deres Axial Flow-mejetærsker i håb om at kunne præstere lidt bedre, end hvad du selv kan. De udfordrer andre mejetærskere i spild, kernekvalitet og kapacitet.
Side 1 af 1586 (31720 artikler)Prev1234567158415851586Next