bannerPos

- Sørg for at komme lidt væk hjemmefra

Claus Bruun Jørgensen hører til den svindende gruppe landmænd, der prioriterer møder og engagement i foreninger og i organisationslivet højt. – Selvom det tager noget tid, lærer man hele tiden noget nyt og kan træffe bedre beslutninger, er hans overbevisning. Foto: Privat

AF: BØJE ØSTERLUND

FREELANCEJOURNALIST
17-04-2019 12:44
For svineproducent Claus Bruun Jørgensen er det helt afgørende at indhente inspiration udefra. Faglig såvel som socialt, og derfor har han altid været aktiv i foreningslivet.

I bilradioen på vej tilbage fra Claus Bruun Jørgensens bedrift i Tinglev kører et interview med den berømte islandske forfatter og litteraturprismodtager Einar Mar Gudmundsson, der frejdigt citerer et gammelt islandsk udtryk: »Den, som sidder hjemme, bliver dum«. Han hævder samtidigt, at det danske ord dum oprindeligt stammer fra det latinske »domicil«, altså hjemme.

Budskabet er som snydt ud af næsen på Claus Bruun Jørgensen.

- Jeg har altid haft tillidsposter i de 30 år, hvoraf jeg har været selvstændig i snart 25 år. Og jeg synes, vi som landmænd skal fastholde vort engagement i såvel lokalpolitik, lokale foreninger som fag- og organisationspolitik.

Engagement fjerner gyllelugt

Det bekymrer Claus Bruun Jørgensen, at der tilsyneladende er flere kolleger, der ikke kan finde tid til at gå til møder og engagere sig udadtil. Og endnu værre er det, når der er eksempler på, at pengeinstitutter presser landmænd til ikke at engagere sig udadtil og i organisationsarbejde.

- At gå til et møde i en forening eller til et fagligt møde er ligesom at gå i motionscentret eller løbe en tur. Det tager lidt tid og energi, men bagefter får man faktisk mere energi af det. Og så lugter gyllen altså mindre ubehageligt fra en landbrugsbedrift, hvor ejeren deltager i det lokale foreningsliv.

- Jeg tror på, at man tager bedre beslutninger og konsoliderer sin bedrift ved at engagere sig i både lokalsamfundets foreningsliv og i fagligt organisationsarbejde indenfor sit erhverv, er Claus Bruun Jørgensens erfaring.

Udnyt interessen

Det gamle udtryk »Den, der lever stille, lever godt« dur ifølge Claus Bruun Jørgensen ikke mere.

- Vi er så heldige, at næsten alle mennesker har en mening eller et synspunkt om landbruget, de gerne vil drøfte med os. Jeg har en bror, der er bankmand, og hans arbejde er det mere sjældent, tror jeg, nogen spørger til.

- Den store interesse for vores erhverv skal vi udnytte, og det giver os mulighed for at få forholdsvis meget indflydelse i samfundet. Rigtig mange steder, blandt andet i lokalpolitik, er landmænd – ligesom skolelærere – overrepræsenteret, og det skal vi da se som noget positivt, lyder det fra den samfundsengagerede svineproducent.

Sats på de unge

Senest er Claus Bruun Jørgensen genindtrådt i bestyrelsen for Danske Svineproducenter, hvor han som 50-årig er den ældste i bestyrelsen.

- Jeg har for en årrække siden siddet i lignende bestyrelser og husker godt, hvordan det er at være en af de unge i en bestyrelse. Her ligger noget af problemet med rekruttering af folk til landbrugets mange bestyrelsesposter nemlig begravet, og jeg har netop sendt en mail til mine unge bestyrelseskolleger og tilkendegivet, at jeg vil gøre mig anstrengelser for at sikre, at de yngres synspunkter får bedre plads i arbejdet. Og at jeg vil tøjle min lyst til at være et gammelt og bedrevidende medlem af bestyrelsen.

Claus Bruun Jørgensen anser det som et stigende problem at få rekrutteret unge til organisationsarbejdet, ligesom det også hurtigt kan knibe med at få folk til at deltage i faglige arrangementer.

- Det giver en masse, man kan have glæde af i sin dagligdag, og det er ærgerligt og skadeligt for både den enkelte bedrift og for vores erhverv som helhed, hvis vi ikke får unge ind for at hjælpe os med at forny os.

- Og de unge, jeg møder, er altså meget dygtige. Det kan næsten ikke prioriteres højt nok at trække unge ind i organisationsarbejdet, lyder det fra den midaldrende og erfarne svineproducent.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.

Studietur til Brasilien og Argentina

Landbrug, natur og kultur er meget anderledes i Brasilien og Argentina på grund af helt andre klimatiske og politiske betingelser. Nu er der en chance for at opleve det på en studietur fra 18. november til 1. december i år.

Det trækker mod en tidlig høst

- Afgrøderne står godt lige nu, men vejrudsigten siger tørt og varmt de kommende uger. Så jeg forudser, det bliver en tidlig høst indenfor den normale høstperiode, vurderer Mogens Hansen.

No till giver senere såning af vårafgrøder

På Lynggård har man efterhånden mange års god erfaring med pløjefri dyrkning. - Vi ser mest en udfordring i koldere jord om foråret og dermed let 14 dages senere såning af vårafgrøder, siger driftsleder Mogens Hansen.
Side 1 af 1849 (36977 artikler)Prev1234567184718481849Next