bannerPos

Spar ikke på lyset i svinestalden

LED-lys er blevet billigt at sætte op, og holdbarheden er blevet rigtig god.

Redaktionen

04-09-2019 11:39
Sommeren går snart på hæld, og det betyder, at de lyse nætter forsvinder. Ifølge svinekonsulent Anders Peter Andersen, LMO, er lys essentielt for svineproduktion, da det har direkte indflydelse på reproduktionen, og derfor skal lyset findes på anden måde.

Lyskilder på 200 lux er essentielt for svineproduktionen og dermed også indtjeningen af besætningen. Jo tættere stalden kommer på 200 lux, desto bedre bliver reproduktionen.

Anders Peter Andersen er svinekonsulent hos LMO og fortæller, at optimering af lys i løbe- og drægtighedsstalden er vigtig for reproduktionen.

- Hvis der bliver for mørkt, tror soen faktisk, det er den forkerte tid på året at reproducere sig selv. Det skyldes, at lys er stimulerende i forhold til årshjulet hos en so, siger Anders Peter Andersen, svinekonsulent hos LMO.

Han fortæller, at tommelfingerreglen, når man kommer ud i en reproduktionsafdeling er, at der skal være 200 lux i soens øjenhøjde.

- Man kan med fordel hænge LED-lamper op lige over soens ædeboks, naturligvis så hun ikke kan nå dem. Det giver meget mere lys lige ned i hovedet på soen, og det sikrer de 200 lux, som vi gerne skal have, siger Anders Peter Andersen og fortæller, at man som landmand kan downloade en luxmåler-app til sin telefon.

Den er ikke præcis, men giver en fin idé om lysniveauet i stalden. For at få en præcis måling lyder hans råd at kontakte en rådgiver eller elektriker. De kan komme forbi med en professionel luxmåler og sikre målingens kvalitet. 

Reproduktion kræver lys

Anders Peter Andersen pointerer, at han meget gerne ser lys 16 timer i døgnet for at holde soens reproduktion oppe. Det svarer nemlig til at simulere døgnet udenfor stalden, når brunstsæsonen er optimal.

- Vi vil have meget lys i løbestalden, fordi vi gerne vil have soen i en god brunst. Det gør, at vi kan få mange æg løsnet og dermed mange æg befrugtet. Men man har også fundet ud af, hvis der er for mørkt i drægtighedsstalden, er det ligeledes negativt for soen, siger Anders Peter Andersen.

Det er derfor vigtigt at tænke begge stalde ind, når lysforholdene optimeres.

- LED-lys er blevet billigt at sætte op, og holdbarheden er blevet rigtig god. Det LED-lys, som bliver solgt i dag, er supergodt. Det betyder, at du sænker dit strømforbrug og får tjent lyset hjem igen hurtigt qua mindre strømforbrug.

Spar ikke på lyset

Anders Peter Andersen fortæller, at man aldrig må spare på lyset i løbestalden.

- Fra det øjeblik, vi sætter lys op, kommer den første flue, og sætter aftryk på lyskilden, så lysniveauet falder. Dertil falder mængden af lys ligeledes, så snart vi tænder på kontakten, siger Anders Peter Andersen, og forklarer, at den oprindelige effekt på 200 lux falder over tid grundet slid og støv.

Når nye lysstofrør hænges op, kan de gamle afmonteres, og genbruges i de andre staldafsnit. Her kan de få lov til at bruge den sidste energi, inden de afskaffes.

Nybyggeri

Ved mange nybyggerier bliver elektrikeren sat til at beregne 200 lux i stalden i starten af byggeprocessen. Det betyder, at beregningerne ikke tager højde for inventar, foderkasser og grise med mere. Konsekvensen bliver, at den færdige stald ikke lever op til anbefalingen om 200 lux i soens øjenhøjde.

- Bed derfor elektrikeren om at tage højde for »lys-tyveriet« fra inventar, grise, foderkasser med mere. Eller lad ham regne lysbehov når den endelige tegning ligger færdig, lyder anbefalingen fra Anders Peter Andersen.

cab

Gem sæsonens fosfortilførsel til foråret

DAP har for alvor fundet vej til landets bedrifter, hvor den kvælstofholdige NP-gødning anvendes flittigt – ikke mindst i forbindelse med den højaktuelle efterårsgødskning af vintersædsmarkerne. Men der er god grund til at anvende DAP med omtanke – ellers kan det mærkes på pengepungen og potentielt set også udbyttet.

Peder Philipp stopper i Danish Crown Beef

Efter næsten tre årtier som bestyrelsesmedlem og over 20 år som formand for Danish Crown Beef har Peder Philipp valgt ikke at genopstille, når der er valg senere på året, oplyser Danish Crown.

Firmaer afholder »drop-in« maskindemonstrationer

Så er der mulighed for at afprøve den nye Fendt Vario 942 eller en Fendt Vario 724 i marken, samt se om Dal-Bo’s TriMax udfører et godt stykke arbejde i stubmarkerne.

Vinterklargøring af græsmarken

God overvintring af græsmarken afhænger både af vinteren og korrekt pleje i efteråret for at sikre en robust mark med potentielt højt udbytte til næste års græshøst.

Forbruget af zink er på rette vej

Seges Svineproduktion har i flere år haft fokus på at minimere forbruget af medicinsk zink med henblik på at finde alternative løsninger senest i 2022, når et forbud træder i kraft.

Fire nye traktorer fra John Deere

John Deere har udviklet fire helt nye traktorer i 6M-serien med højere niveauer af komfort, ydeevne, manøvredygtighed og udsyn.
Side 1 af 1634 (32669 artikler)Prev1234567163216331634Next