bannerPos

Svinenoter: Sammenlignelige tilbud på mineraler

Redaktionen

07-06-2019 10:28

- Hvis du tager tilbud hjem fra flere forskellige mineralfirmaer, kan du risikere, at de optimerer efter forskellige normer fra en 90 procent profil og op til 100 procent profil af normsættet, og derved kommer de frem til meget forskellige priser. Der kan være op til 16 kroner pr. 100 kilo i forskel på 15-30 kilo mineral bare ved at optimere på Seges’ nye normer i forhold til de gamle. Men med risiko for lavere tilvækst.

Sådan lyder varslen fra svinebrugskonsulent Jonas Bøge Breinholt, LMO, der i den seneste udgave af nyhedsbrevet »Trynekontakten« kommer med en række anbefalinger.

- Her i LMO-svin optimerer vi efter dit behov, og når vi sender mineralblandinger i udbud, får du en ensartet sammenligning, så der ikke er 16 kroner i forskel, som skyldes optimeringsforskelle.

Ifølge konsulenten ser de hos LMO prisforskelle imellem mineralvirksomheder på op til: 11 kroner pr. so. 0,66 kr. pr. smågrise og 1,24 kroner pr. slagtesvin.

- Disse forskelle skyldes udelukkende forskellige produktionsomkostninger og avancer. Det er disse forskelle, du skal jagte via en minerallicitation.

Forbered foderhandlen

Hastværk giver sjældent det bedste grundlag for at få lavet en god foderhandel. Derfor opfordrer SvineRådgivningens Team Ernæring til, at du er i god tid med forberedelsen.

- Lav en liste over dine dyregrupper og de blandinger, du bruger i dag. Sæt cirkamængder på. Har du korn, der skal indgå i handlen? Lav da et skøn over mængden, du forventer af hver kornart. Vurdér om de enkelte blandinger fungerer efter hensigten. Bestem hvilke foderstoffirmaer, du ønsker tilbud fra og udpeg blandinger i disse firmaers sortimenter, som matcher de nuværende blandinger, lyder det blandt andet fra rådgiverne i det seneste SvineNyt.

De påpeger også her, at en foderrådgiver kan være en hjælp, da det kan være en svær opgave at sammenligne blandinger på tværs af firmaer. Det forlyder, at det ikke er unormalt at se prisforskelle på både 5 og 10 kroner pr. hkg.

Optimeret fodring i farestalden kan blandt andet øge overlevelsen hos pattegrisene

- Den rette mængde foder i farestalden kan give mærkbare resultater, både i forhold til dødfødte, soens mælkeproduktion og tilvækst på pattegrisene.

Anbefalingen kommer fra svinebrugskonsulent Ghita Pedersen, LMO, der i nyhedsbrevet »Trynekontakten« opfordrer til at justere fodermængden op til faring, alt efter soens størrelse.

- En spækscanning af jeres søer kan give værdifuld viden i forhold til korrekt fodring. Hos LMO har vi en spækscanner, og vi kommer gerne forbi og scanner jeres søer.

I farestalden anbefaler konsulenten, at søerne hurtigst muligt kommer op i FE for at øge mælkeproduktionen, og nævner en række tjekpunkter:

- Store søer kan med fordel sættes op med 0,2 FE op til faring, fordi en stor so har brug for mere vedligeholdelses-foder. Vandventilen skal give minimum fire-fem liter i minuttet, og så skal I kende soens faktiske tilstand for at kunne give hende den rette mængde foder.

Planteavl med fokus på fremavl

På Lyngbygård Gods ved Aarhus er der stærke traditioner for at arbejde med fremavl, og der arbejdes intensivt på at optimere og tilpasse sædskiftet i den henseende.

Behov for mere inddragelse af lokal viden i de næste vandområdeplaner

Der er ikke nok fokus på inddragelse af lokal viden i det arbejdsprogram, som beskriver processen i arbejdet frem mod de næste vandområdeplaner, mener man i Landbrug & Fødevarer.

NIR-scanning på fodergangen

Et NIR-system på fuldfodervognen kan både sikre den rette mængde tørstof og en ensartet blanding. Der er dog en række andre ting, der skal styr på, før NIR giver værdi.

Arla holder priserne i ro igen

Det er nu over et år siden, Arla sidst ændrede deres afregningspriser. Mejerijkoncernen oplyser mandag, at man ikke ændrer priserne i juli måned. Dermed er afregningspriserne fortsat på det samme niveau som for et år siden.
Side 1 af 1573 (31449 artikler)Prev1234567157115721573Next