bannerPos

Svinenoter: Webinar sætter fokus på halekupering

Redaktionen

13-06-2019 08:19

På en halv time fortæller Seges Svineproduktion, hvad det nye regelsæt for dokumentation og risikovurdering ved halekupering går ud på.

Alle, der halekuperer grise, skal kunne dokumentere behovet for halekupering og lave en risikovurdering. Men hvad er det helt præcist, det går ud på? Regelsættet kan synes kompliceret, men det er faktisk ganske simpelt.

- Vi vil gerne udrede nogle af de misforståelser, der er ved det nye regelsæt for halekupering. Der er for eksempel flere, der tror, at de skal kunne fotodokumentere halebid i en besætning. Men det er ikke noget, man skal. Det er en mulighed. Til webinaret vil vi fortælle, hvad regelsættet går ud på, og hvordan man kan efterleve regelsættet. I Seges Svineproduktion har vi lavet en række hjælpeværktøjer, som vi også forklarer, hvordan man kan bruge, fortæller Helle Pelant Lahrmann, chefkonsulent i Seges Svineproduktion.

Det er gratis at deltage i webinaret, som afholdes torsdag den 20. juni klokken 12.00-12.30.

Lav på råprotein – lav mælkeydelse

Ifølge svinebrugskonsulent Jonas Bøge Breinholt, LMO, vil de besætninger, der i år har en recept, som har et lavt råprotein-niveau, oftest kæmpe med en lav mælkeydelse.

- Et lavt st. ford. råprotein på 118-122 eller derunder, giver en stor risiko for lav mælkeydelse, da der ikke vil være nok protein til stede i foderet. Hvis der ikke ønskes et højt råprotein-niveau i diegivningsblandingen »for at mindske diarréen«, skal man være meget opmærksom på sine råvarers protein-niveauer. Det påpeger konsulenten i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

Mange af de prøver, som LMO har sendt ind til undersøgelser i år, viser et markant lavere indhold af protein i foderet end forventet, selvom der burde være taget højde for dette i recepten. - At de samtidig ser, at der kommer majs ind i landet med lavt indhold af protein, ligger løsningen ikke altid her for at forbedre situationen.

- Hvis I bruger en recept med lavt råprotein (118-122 g) i farestalden, kan I risikere, at søerne bliver underforsynet med råprotein, så der ikke er mælk nok til pattegrisene, lyder det fra Jonas Bøge Breinholt, der samtidig bemærker, at en analyse af foderet er en billig forsikring, der giver tryghed for, hvad foderet indeholder.

Husk registrering af lægemiddelzink

Der skal dagligt føres optegnelser af alle anvendte receptpligtige lægemidler i din svinebesætning. Dette gælder også anvendelsen af medicinsk zink.

Medicinsk zink udskrives af den praktiserende dyrlæge og kan enten udskrives til brug i besætninger, som blander fravænningsfoderet selv på ejendommen, eller som premix, der blandes i færdigfoder på foderstof-virksomheden.

- Husk de daglige optegnelser af lægemiddelzink, hvis du anvender indkøbt færdigfoder med højt niveau af zink som fravænningsfoder, lyder opfordringen fra Porcus Svinefagdyrlæger i en meddelelse.

Kravene til en korrekt optegnelse af anvendelsen af medicinsk zink er det samme, som alle andre anvendte receptpligtige lægemidler: Start- og slutdato for behandlingen, hvilke og hvor mange dyr der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis det ikke er muligt, antal, vægt og stinummer), årsag til behandlingen, anvendt lægemiddel, dosering, samt hvordan lægemidlet er indgivet (injektion, foder, vand).

Endnu bedre overblik i Dashboard

Udviklingen af Danish Crowns Dashboard forsætter. Nu er det muligt at få et bedre overblik over afregningen af dine grise både samlet for alle dine ejendomme, men også på hvert enkelt leverandørnummer. Det meddeler Danish Crown i deres nyhedsbrev.

Du kan se, hvordan dine grise bliver afregnet i forhold til gennemsnittet, som leverer til Danish Crown, men du kan også sammenligne produktionen på dine egne ejendomme på afregningen, fordeling af vægt og kødprocent. Desuden får du mulighed for at få et grafisk overblik over dine tillæg og fradrag. Har du specialproduktion, vil du også kunne finde din godkendelsesprocent på den nye side på dashboardet.

Alle grafer kan nemt printes, og data kan eksporteres til Excel.

Dashboardet vil blive præsenteret på sommerkredsmøderne, og ejerkonsulenterne står klar til at give en introduktion af dashboardet på din egen ejendom.

Planteavl med fokus på fremavl

På Lyngbygård Gods ved Aarhus er der stærke traditioner for at arbejde med fremavl, og der arbejdes intensivt på at optimere og tilpasse sædskiftet i den henseende.

Behov for mere inddragelse af lokal viden i de næste vandområdeplaner

Der er ikke nok fokus på inddragelse af lokal viden i det arbejdsprogram, som beskriver processen i arbejdet frem mod de næste vandområdeplaner, mener man i Landbrug & Fødevarer.

NIR-scanning på fodergangen

Et NIR-system på fuldfodervognen kan både sikre den rette mængde tørstof og en ensartet blanding. Der er dog en række andre ting, der skal styr på, før NIR giver værdi.

Arla holder priserne i ro igen

Det er nu over et år siden, Arla sidst ændrede deres afregningspriser. Mejerijkoncernen oplyser mandag, at man ikke ændrer priserne i juli måned. Dermed er afregningspriserne fortsat på det samme niveau som for et år siden.
Side 1 af 1573 (31449 artikler)Prev1234567157115721573Next