bannerPos

Forårstendenser: Tidlig stigning i svineprisen

Foto: Colorbox

Redaktionen

08-02-2019 17:19

Tidlig stigning i svineprisen

Siden før jul har afregningen for slagtesvin ligget på 8,30 kroner kiloet. I går kunne slagterierne meddele, at noteringen fra på mandag stiger med 20 øre til 8,50 kroner pr. kilo.

Og det er faktisk unormalt for årstiden, her næsten en måned inden vi går ind i årets første forårsmåned. Der er således allerede spirende forårstendenser på det europæiske marked for fersk grisekød.

- Efterspørgslen er bestemt ikke overvældende, men omvendt er udbuddet af grisekød betragteligt mindre end for bare et år siden. Det er en virkelighed, som vi længe har varslet indkøberne om, men indtil videre har de ikke taget det synderligt alvorligt. Derfor bliver der lige nu handlet ret store mængder fra dag til dag - eller på forholdsvis korte kontrakter - for på den ene side er der mange indkøbere, der tvivler på, om priserne faktisk vil stige. På den anden side vil vi ikke indgå lange kontrakter til priser, der ikke matcher vores forventninger til den kommende måned, siger Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown.

Der er en god efterspørgsel på forender, nakker, bove og brystflæsk, mens kamme, bacon og skinker afsættes mere jævnt.

Til landene udenfor Europa er der et stabilt salg til Japan, mens Kina står lidt stille grundet det kinesiske nytår, nævnes det i markedsorienteringen fra Danish Crown.

DC giver afhentningen af grise et nummer

Andelshavere, der modtager en sms om afhentningsstatus, vil fremadrettet få tilknyttet et læsnummer på afhentningen, så de enkelte læs nemmere kan følges.

- Vi har fået nogle henvendelser, som har efterspurgt en mere overskuelig måde at følge læssene på, og derfor tilknytter vi nu et nummer til læsset, så overblikket ikke går tabt, hvis man har flere afhentninger på vej, siger Anna Caspersen, der er manager i Danish Crown Ejerservice.

Nummeret er tilknyttet den lastbil, som skal afhente grisene, og skulle det ske, at bilen skiftes ud, vil nummeret dermed også blive ændret. Det sker dog kun i kontakt med Centralplanlægningen.

- Skulle det ske, at det er nødvendigt at skifte bilen, vil nummeret også blive skiftet ud, men så vil man blive kontaktet af Centralplanlægningen med den nye information, så det ikke skaber forvirring, siger Anna Caspersen.

Varsling af ny kontrolkampagne

Fødevarestyrelsen har netop varslet, at 10 procent tilfældigt udvalgt danske svinebesætninger vil få et såkaldt nulpunkts-kontrolbesøg i løbet af 2019. Det meddeler Ø-Vet i deres seneste nyhedsbrev.

Ved kontrollen vil samtlige forhold omhandlende dyrevelfærd blive kontrolleret. Følgende områder er angivet som værende dem, hvor reglerne hyppigst overskrides:

  • Syge og/eller tilskadekomne dyr, der ikke får den fornødne pleje og behandling
  • Dyr der ikke har tilstrækkelig og permanent adgang til rode- og beskæftigelsesmateriale
  • Manglende eller mangelfulde optegnelser over medicinsk behandling

Dyrlægerne hos Ø-Vet opfordrer til, at kravene efterleves, og at der er forståelse for kravene blandt hele medarbejderstaben.

Vejehold kan øge motivationen i stalden

- Det at producere slagtesvin er ved at udvikle sig til en videnskab. Ud over tjeklister på 100 punkter, er fokus rettet mod det at skabe motivation for pasning af slagtesvin.

Det påpeger svinekonsulent Bjarke Lassesen, LMO, i det seneste nummer af nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

- Tidsmæssigt bruges der 6 til 14 minutter pr. leveret slagtesvin. Disse minutter indeholder både tid til vask og udlevering, så det levner ikke meget tid til at »nørde« og forfine sin pasning af slagtesvinene, bemærker konsulenten.

Han påpeger, at hvis motivationen i stalden skal øges, så er det vigtigt at følge produktionen tæt og konstatere, om ændringer i pasning, fodring, nærmiljø m.m. virker.

- Et godt værktøj til denne motivation fås ved at lave vejehold. Gerne med foderopgørelse (vådfoder), og gerne flere over kort tid. Vigtigst for den der passer grisene er det, at se hvordan ændringer/justeringer hurtigt påvirker grisene.

Bestiller fabriksny Hoegild vertikalblander for anden gang

Sønderjysk bedrift med 400 årskøer investerer i en fabriksny Hoegild vertikalblander på 32 kubikmeter. Den erstatter en fire år gammel blander, der er helt magen til og har blandet 25 tons fuldfoder om dagen.

Genopbygget fuldfoderblander kører fint efter fem år

En genopbygget Hoegild Edition vertikalblander holder lige så godt som en fabriksny, viser fem års erfaring hos vestjysk mælkeproducent med 300 årskøer.

Angreb af meldrøjer i forskellige rugsorter

I et forsøg med kunstig smitte af meldrøjer i rug var der i år færrest angreb i de afprøvede KWS-sorter.

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.
Side 1 af 1607 (32132 artikler)Prev1234567160516061607Next