bannerPos

Uændret tysk smågrisenotering

Lasse Ege Pedersen

Nyhedsredaktør, Effektivt Landbrug
12-08-2019 10:13
Udbud og efterspørgsel er stort set i balance på smågrisemarkedet, lyder det fra Danske Svineproducenter.

Nord-West noteringen er i dag uændret 56,00 euro. Nord-West noteringen for 8-kilos grise er ligeledes uændret 36,80 euro. Det meddeler Danske Svineproducenter i sit nyhedsbrev.

 - Udbud og efterspørgsel er stort set i balance på smågrisemarkedet, og de fleste europæiske smågrisenoteringer er uændrede. En undtagelse er den tyske VEZG-smågrisenotering, som steg med 1 euro i fredags, og dermed indikerer, at også Nord-West noteringen vil stige med 1 euro i næste uge. Det tyder på, at den prismæssige nedtur på 8 euro i de seneste uger måske var lidt for stor, lyder analysen fra producentforeningen.

Her lyder det videre, at p.t. er der først og fremmest to faktorer, som trækker smågrisenoteringerne i modstridende retninger. På den ene side trækker det sæsonmæssige mønster med den snart sluttende grillsæson smågrisepriserne nedad. På den anden side trækker de prispositive impulser på slagtesvinemarkedet og de optimistiske prisforventninger på kødmarkedet for de kommende måneder smågrisepriserne opad.

- Summa summarum er det sandsynligt, at disse to faktorer stort set udligner sig i de kommende uger. For tiden er de prispositive faktorer imidlertid lidt stærkere, efter at den tyske slagtesvinenotering er steget med i alt 11 cent (82 øre) i de seneste uger. Derfor stiger VEZG-smågrisenoteringen igen, imidlertid kun lidt.

 - På kødmarkedet sørger de hjemkommende turister for en stigende efterspørgsel på hjemmemarkedet. På eksportmarkederne formindsker devalueringen af den kinesiske Yuan købekraften i Kina. Grisepriserne faldt således med ca. 60 øre i Kina i den seneste uge. Ikke desto mindre regner de fleste markedsinteressenter med nye prispositive impulser i de kommende måneder. Det er åbenbart kun et spørgsmål om tid, før den tyske slagtesvinenotering stiger til over 2,00 euro pr. kg.

 - Den tyske VEZG-smågrisenotering indikerer, at Nord-West noteringen i næste uge vil stige med 1 euro til 57,00 euro (462 kr. inkl. vægtregulering), lyder det fra Danske Svinproducenter.

 

Kryb og kravl virker mod skadegørere

Hos Borregaard Bioplants i Hvidovre fører man et stort udvalg i såvel nyttedyr som bakterier og svampe, der virker mod skadegørere. Flere er godkendt i markafgrøder.

Strammere krav i ny ordning

Tilsagnskrav vægter miljøeffekter højere end bedriftsstørrelsen i ny ordning til kvæg og gartneri.

EU-tilskud hjalp generationsskifte i mål

En støtteordning med tilskud fra EU var med til at gøre et generationsskifte muligt for far og søn i Thy. Forarbejde og rådgiver-hjælp sikrede dem en smidig proces, mener de.

Knap halvdelen af rapsmarkerne skal sprøjtes mod jordlopper

Planteavlskonsulenterne har i denne uge fundet bekæmpelsesbehov for larver i 45 procent af rapsmarkerne landet over.

Moderne kameraløsninger gør det nemt at overvåge bedriften inde og ude

Overvågning af landbrugsbedrifter vinder frem. Optagelserne kan dokumentere adfærd overalt og brugs som værn mod aktivister eller til efteruddannelse, når udførte arbejdsopgaver filmes og evalueres.

De danske svineproducenter samles til årets største møde

Tirsdag og onsdag i næste uge mødes svineproducenter fra hele landet for at debattere, netværke og tanke ny viden i Herning.

Nyt bejdsemiddel mod rapsjordlopper

Efter EU's forbud mod insektbejdse med neonikotinoider er der behov for en anden type bejdse til blandt andet rapsudsæd. Corteva har nu midlet Lumiposa klar, som også vil aflaste den stigende pyrethroid-resistens.
Side 1 af 1664 (33269 artikler)Prev1234567166216631664Next