Godkendelse klar: Vildsvinehegn kommer op i 2019

Naturstyrelsen har endeligt godkendt udarbejdelsen af det omdiskuterede vildsvinehegn nær den dansk-tyske grænse. Hegnet, der bygges i 2019, får 19 større åbninger.

Naturstyrelsen har nu fået grønt lys til at bygge det meget omtalte vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Det forventes, at styrelsen, der står bag byggeriet, vil påbegynde byggeriet i starten af 2019, og at hegnet vil være færdigbygget i slutningen af året. 

Efter fire ugers offentlig høring om hegnet, har Miljøstyrelsen, der skulle godkende anlægget, modtaget 29 indsigelser i sagen, og har derefter givet deres godkendelse. Indsigelserne har resulteret i mindre ændringer i anlægsprojektet, men den oprindelige linjeføring og udformningen af hegnet er der ikke ændret ved, skriver styrelsen.

Hegnet bliver bygget i stål, og får en maskestørrelse på cirka 5*20 cm. Hegnet, der kommer til at ligne det, man kender fra indhegning af industrigrunde, får en højde på 1,5 meter, og graves desuden 50 centimeter ned i jorden. 

- Hvor der er et vandløb eller en grøft tæt på hegnet, så der opstår en »voldgravseffekt«, kan hegnshøjden reduceres til ca. 1,2 meter. Hegnet skal derudover være konstrueret til at kunne modstå trykket fra et fuldvoksent vildsvin, som forsøger at forcere det, skriver styrelsen i sin meddelelse om godkendelse.

Maskestørrelsen betyder, at små dyr som padder, krybdyr, insekter, mus, rotter og fugle vil kunne passere, og samtidig vil der blive lavet åbninger på 20*20 cm for hver 100 meter, der gør, at dyr som fx harer, ræve, oddere og bævere vil kunne have passage over grænsen. 

Flydespærring og 19 passager

Af den tilladelse, som Miljøstyrelsen har givet, fremgår det, at der etableres en flydespærring i Flensborg Fjord. Det sker, efter at kritikere havde fremført, at vildsvin ville være i stand til at krydse grænsen af den vej. Til gengæld har Naturstyrelsen i deres ansøgning droppet at få lov til at føre hegn ud i Vadehavet af miljøhensyn. 

Hegnet kommer til at forløbe over en 67,7 km lang strækning, og der bliver 19 større huller i hegnet, også af hensyn til dyrelivet i regionen. Hegnet kommer til at være af forskellige bredder, fra 6-8 meter de smalleste steder helt op til 800 meter ved Rudbølvej i Rudbøl, hvor der er et Natura 2000-område. 

Alt i alt kommer de 19 større åbninger i hegnet til at løbe over i alt 1,9 af de 67,7 kilometer. 

Det er regeringen, der sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet står bag beslutningen om at bygge hegnet.
 

Læs også