bannerPos

Arealet under vådfoderkrybben er ikke fast gulvareal

Det faste gulv i stien i en slagtesvinestald skal udgøre mindst 25 procent af stiens netto-produktionsareal. Det har Miljøstyrelsen præciseret. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
01-08-2020 08:06

Miljøstyrelsen har i en række helpdisk-svar beskrevet, at arealet under vådkrybben ikke kan medregnes som andel af det faste gulv. Ifølge Seges Svineproduktion har husdyrbrug, som hidtil har medregnet arealet under krybbe som fast gulvareal, mulighed for enten en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er indretningen af gulvarealerne i stalden afgørende for beregning af ammoniakemission. Spørgsmålet er, hvordan det faste gulvs arealandel beregnes.

Seges Svineproduktion meddeler, at man ved etablering af nogle slagtesvinestalde har medregnet arealet under vådfoderkrybbe (langkrybbe) som en andel af stiens faste gulvareal.

Miljøstyrelsen har via flere helpdesk-svar imidlertid underkendt denne praksis, hvor det her er præciseret, at det faste gulv skal udgøre mindst 25 procent af stiens netto produktionsareal.

Det betyder, at gulve med delvist spaltegulv, hvor arealet under vådfoderkrybber er medregnet som andel af det 25 procent fast gulv, reelt set skal betragtes som drænet gulv med spalter i forhold til beregning af emission.

Fortolkning og lovliggørelse

I notat nr. 2016 meddeler Seges Svineproduktion, at det er deres vurdering, at det er fagligt korrekt, som anført af Miljøstyrelsen, at krybben ikke kan medregnes som andel af det faste gulv, når procentandelen ved gulvtyper skal opgøres. Det skyldes en ren ordlydsfortolkning, men der er også retspraksis, som understøtter denne fortolkning.

I notatet meddeler de endvidere, at husdyrbrug, som hidtil har medregnet arealet under krybbe som fast gulvareal, har mulighed for enten en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Fysisk eller retlig lovliggørelse

Ved retlig lovliggørelse forstås, at man juridisk set lovliggør de eksisterende fysiske forhold ved at husdyrbruget får en ny godkendelse/tilladelse, hvor ammoniakemissionen er beregnet ud fra den gulvtype, som gulvet kan kvalificeres som. Det forudsætter selvsagt, at der er mulighed for en produktion med en højere beregnet ammoniakudledning og lugtemission end den hidtidige beregning.

Hvis den ændrede beregning af ammoniakudledningen betyder, at husdyrbruget ikke kan opnå en tilladelse/godkendelse, skal der ske fysisk lovliggørelse.

Ved fysisk lovliggørelse forstås, at man tilpasser de fysiske forhold til det tilladte/hvad der kan tillades.

Fysisk lovliggørelse af gulvet i en stald, som efter tilladelsen/godkendelsen skal have delvist spaltegulv, 25-49 procent fast gulv, men hvor man har medregnet krybben som fast gulv, kan ske ved fysisk at øge det faste gulv.

Læs hele notat nr. 2016 via svineproduktion.dk, hvori der også er forslag til, hvordan gyllekummearealet kan reduceres.

cab

 

Emission fra slagtesvinestalde

Emission af ammoniak fra forskellige staldtyper til slagtesvin angives i bekendtgørelsens bilag 3, tabel 1 til følgende:

Slagtesvinestalde             kg NH3-N pr. m2 produktionsareal pr. år

Drænet gulv + spalter (33% / 67%)                                  2,3

Delvist spaltegulv, 25-49% fast gulv                                  1,9

Delvist spaltegulv, 50-75% fast gulv                                  1,4

Fast gulv                                                                        2,3

Kilde: svineproduktion.dk

Fortsat uændret svinenotering

Danish Crown fastholder en svinenotering på 10,50 kroner i næste uge. Friland sænker økotillægget med 75 øre. Udsigt til flere udsatte svin.

Hvedeudbytte på godt ti tons i det midtjyske

På Gesinggaard nær Herskind vest for Aarhus regner de med, at høsten er i hus fredag aften og efterafgrøderne sået i løbet af weekenden. - Vi er godt med, lyder det med tilfredshed fra landmand Steen Nørgård, der midt i tilfredsheden gerne slår et slag for, at reglerne om slåning af brak ændres.

Fodringsdag holder fagfolk opdateret om de seneste fodringstendenser

Magneter, mineraler, »klima-midlet« 3NOP og non-GM-afgrøder er blandt emnerne på Fodringsdag 2020, der afvikles 9. september i Herning.

Dobbelt så meget nedbør i Midt- og Vestjylland som på Vestsjælland i vækstsæsonen

Store regionale forskelle på vejret i vækstsæsonen vil præge årets høstudbytter, vurderer Danish Agro på baggrund af data fra over 1.000 vejrstationer. De midtjyske landmænds marker har haft lavest temperatur og færrest solskinstimer.

Väderstad flytter til Fyn

Maskinproducent flytter fra Sjælland til Fyn i denne måned.

Udenlandske ansatte får lettere adgang til coronatests

Det er nu muligt for indrejsende arbejdskraft uden bopæl i Danmark at blive testet for Covid-19, selvom de ikke har symptomer.

Foderstyrke og fokus på rygspæktykkelse ved løbning

Polte skal ved løbning være 230 til 240 dage gamle, de skal veje 145 til 160 kg og have 14 til 15 mm rygspæktykkelse. Endelig skal de løbes i anden brunst, anbefaler Nutrimin.
Side 1 af 1895 (37893 artikler)Prev1234567189318941895Next