Ventetider ved grænser er stabiliseret

To-dages indsendelsesfrist for logbøger håndhæves fra på tirsdag. Det meddeles på eksportportalen.

Situationen i Europa har stabiliseret sig for så vidt angår ventetider ved grænserne internt i EU.

Fødevarestyrelsen har derfor besluttet, at to-dages-fristen for indsendelse af logbøger igen vil blive håndhævet fra tirsdag den 28. april klokken 8.

Logbøger til transporter, der skal foregå torsdag den 30. april, skal derfor være indsendt senest tirsdag den 28. april klokken 8.

Fødevarestyrelsen påpeger, at for sent indsendte logbøger vil blive afvist.

Styrelsen opfordrer dog fortsat eksportørerne til at indlægge grænseovergange, som benyttes i Europa, i logbogens rute for at lette sagsbehandlingen.

Opfordring

Fødevarestyrelsen opfordrer endvidere alle eksportører og transportvirksomheder til at tage alle forholdsregler, så der skabes vished for, at levende dyr kan afsættes på bestemmelsesstedet, før de levende dyr afsendes fra Danmark.

Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation ved tilrettelæggelse af transporten.

Hvis det ikke er muligt at få vished for, at levende dyrene uhindret kan leveres i udlandet, opfordrer Fødevarestyrelsen på det kraftigste til, at dyrene ikke udføres af Danmark. 

cab

Læs også