Store varmeforskelle kan udfordre i stalden

Maj måneds varme dage og kolde nætter er en udfordring for staldenes ventilationsanlæg. Det koster både på dyrenes produktionstal og sundheden, lyder det fra svinekonsulent, der opfordrer til at få tjekket staldenes luftstrømme netop nu.

Højere stressniveau, dårligere produktionstal og en højere dødelighed.

Konsekvenserne er mange, når svinestaldenes ventilationsanlæg lige nu kører for fulde gardiner på de varme maj-dage, mens de holder næsten stille om natten for at holde en nogenlunde konstant temperatur ved grisene.

- I disse uger er der store temperaturforskelle mellem nat og dag, og det er en udfordring for ventilationen. I og med at de ikke kører på samme måde i løbet af døgnet, bliver luftudskiftningen ved dyrene ikke optimal, og om natten kan der tilsvarende også komme træk ved dyrene, siger Jonas Bøge Breinholt, svinekonsulent hos Velas, der har set udfordringen i en række staldanlæg i den seneste tid.

Styr luften og få bedre dyr

- Det er lidt et usynligt problem, som kommer bag på mange. Senest så vi, at et bundt kabler foran ventilationen fik luften til at bevæge sig anderledes, end det var meningen. Det skabte træk hos dyrene, som endte med at bytte rundt på stien – med det resultat, at der blev møgbeskidt over hele stien. Hvis man går med lange trøjer i stalden, mærker man ikke, hvis det trækker. Men det gør dyrene. Hvis man har stier, der sviner meget, eller hvor der er mange halebid, skyldes det ofte træk. Og det skal man hurtigt få gjort noget ved, fortæller han.

Træk og temperatursvingninger i staldene gør som bekendt, at dyrene mistrives. Det kan gå ud over alt fra produktionstal til dyrenes sundhed og stressniveau og dermed også mængden af halebid.

- Omvendt, hvis man får styr på ventilationen, så sænker man dyrenes stressniveau og kan få en bedre tilvækst såvel som en lavere dødelighed, siger svinekonsulenten, der derfor anbefaler svineproducenterne at få tjekket sin ventilation og flow i stalden.

Nemt at løse

Der findes forskellige løsninger til at teste sine ventilationssystemer og luftstrømme i stalden. Fælles for dem er, at de er billige og overkommelige at gå til. Blandt andet kan en røgkanon visuelt vise, hvordan luften blandes i stalden, og hvor den ender henne.

- En røgkanon er en relativ nem og hurtig måde at visualisere luftstrømmene i stalden på. Den kolde luft skal ind i stalden og blandes med staldluften, så den falder rigtigt ned og giver ilt uden at give træk. Ved en sådan test kan vi efterfølgende styre luften ved at vinkle luftstrømmene, så de rammer rigtigt hele tiden. Noget kan ændres på stedet på få minutter, mens andet måske kræver et par flapper, der skal monteres, siger han.

Jonas Bøge Breinholt fortæller også, at man i Velas netop har investeret i såkaldte temperaturloggere, som landmanden nemt kan sætte op i stalden selv. Loggeren sættes eksempelvis op i hulen, og så måler den de præcise temperaturer over et par dage. Derefter sendes den tilbage til konsulenten.

- Det er en god måde at finde frem til store temperatursvingninger, som man ellers ikke ville have opdaget. Landmanden sætter den lille måler op, og så sørger vi for at måle og analysere på tallene. Det er hurtigt gjort og er en simpel måde at se, om dyrene har det godt, siger Jonas Bøge Breinholt.

Relevant nu

Svinekonsulenten understreger, at det er nu, man skal få styr på ventilationen. For når sommervarmen gør sit indtog, skal man være klar.

- Det er altid vigtigt at have styr på sin ventilation, men i særdeleshed på de tidspunkter, hvor klimaet skifter. Nu er vi ved at skifte til sommerklima, og så skal der være styr på det, hvis ikke det skal gå ud over bundlinjen.

cab

 

Tjekliste til ventilationen

Ventilation

● Tjek at alle ventiler er indstillet ens

● Tjek at prellepladerne har den rigtige vinkel

● Sørg for, at minimumsventilationen virker, så koldluftsnedfald undgås

● Gulvvarme og varmeventiler skal »masseres«, så de kan tilpasse sig de højere temperaturer

● Gennemgå standardindstillinger på ventilationsstyringen – måske der er en vinter/sommer-indstilling eller andre ting, der skal justeres

 

Overbrusning

● Tjek at alle ventiler virker. Køb evt. et ekstra sæt ventiler, så I kan afkalke en sektion ad gangen

● Følg en overbrusningsperiode, så I sikrer, at det rigtige område af stien dækkes, og at der ikke bruges mere vand end højst nødvendigt

● Fjern spindelvæv, hvor luften kommer ud, for at holde niveauet

Kilde: Velas

Læs også