Vand er vigtigt

Overvågning i perioder, hvor der er ro i staldene, giver dig en god indikation på, om du i din produktion har styr på vandet. Salgskonsulent Søren Thomsen fra Nutrimin beskriver i et nyhedsbrev, hvordan god vandforsyning kontrolleres og sikres.

- Vand er vigtigste enkeltfaktor for en stabil god bundlinje.

Det påpeger salgskonsulent Søren Thomsen fra Nutrimin.

I et nyhedsbrev fra Nutrimin minder han om, at særligt sommeren er tiden, hvor vi skal have øje for vandkvaliteten hos vores grise og fokus på, at alle får vand i rigelige mængder.

- Dette ekstra fokus er givet rigtig godt ud. Vand er nok den vigtigste kilde til sunde grise og i sidste ende vigtigste enkeltfaktor for en stabil god bundlinje.

Sygdom og højere dødelighed

 I nyhedsbrevet beskriver han, hvordan undersøgelser har vist, at mangel på vand og vand af dårlig kvalitet nemt reducerer foderoptagelsen med en tredjedel, hvilket uvægerligt vil føre til faldende produktivitet. Dette uanset om det handler om en stor so eller en lille gris.

- Samtidig dehydreres dyrene, immunforsvaret svækkes, grisene rammes af sygdom og dødeligheden stiger. I bedste fald lever de videre, men nu med uoprettelige skader, påpeger Søren Thomsen.

Grisenes drikkevand kommer ofte fra rørsystemer, hvor biofilm lever i bedste velgående.

Ifølge Søren Thomsen består biofilm af mikroorganismer (bakterier, svampe, alger), som fasthæfter sig på overfladen.

- Mikroorganismerne opformeres hurtigt her i sommervarmen. Vandet rådner mere eller mindre fra time til time. Bakterier, svampe og alger gør drikkevandet uappetitligt, og det afholder grisene fra at optage de ønskede vandmængder.

Styr på vandet

Overvågning i perioder, hvor der er ro i staldene, kan give en god indikation på, om der er styr på vandet i produktionen.

- Er der meget aktivitet ved vandposter? Drikker smågrisene urin? Har vi urolige søer, der »hænger« i vandventiler? Opfører vores dyr sig anderledes end de plejer? Disse er blot nogle af mange indikatorer på en utilstrækkelig vandforsyning, eller/og manglende kvalitet af vores drikkevand, lyder det i nyhedsbrevet fra Søren Thomsen, der i nedenstående boks giver et eksempel på en konkret handlingsplan.

cab

Styr på vandet – en handlingsplan

● Kontrollér grisenes aktivitet ved vandposterne. Hersker der god ro, eller er der optræk til panik

● Ved hver staldvask desinficeres rør, og alle vandventiler kontrolleres

● I den daglige gennemgang af grisene efterses og rengøres drikkekopper og vandtrug/kar endnu bedre og måske en ekstra gang

● Konstateres manglende vandforsyning, opsættes ekstra ventiler/kopper, eller der indsættes ekstra trug/kar

● Til mindre grise indtil 10 kg. kan med fordel bruges trug, der har et større vandspejl/overflade

● Tilsætning af syre til drikkevandet konserverer vandet og forbedrer typisk fodereffektiviteten

Kilde: https://www.nutrimin.dk

 

Vandbehov

Dyregruppe:                                     Vandbehov liter/dag:

Pattegrise inkl. somælk                               1-2

Smågrise                                                     1-5

Ungsvin, 15-45 kg                                       4-8

Slagtesvin, 45-100 kg                                 6-10

Drægtige søer                                             12-20

Diegivende søer                                          25-35

Orner                                                            8-10

Kilde: https://www.nutrimin.dk

Læs også

Poltefodring sker ofte ud fra »det muliges kunst«
Øget kapacitet skubber kvoterne på slagtesvin ud
En GPS på transportvognen er et Danish-krav
Slagteriet kæmper med mængden af udsatte grise
Bøgildgård kan fejre 40 år som afprøvningsstation
Mælkeanlæg fungerer som regel godt