Pæne forventninger til udbytter i græsfrø

I det vestsjællandske dyrkningsfællesskab Idagaard-Svendsholm ser man optimistisk frem på høsten med kraftige, modne frøafgrøder og tunge frø.

Samstemmende vurderer de tre erfarne frøavlere Casper Dahl, Idagaard, Jesper Bloch Nielsen, Gyldenholm, og Henning Hansen, Svendsholm, som har indgået et praktisk samarbejde om frødyrkningen på deres vestsjællandske jorde, at udbytterne i græs- og kløverfrø vil blive gode i år.

- Både vores 100 hektar engrapgræs, 46 hektar rødsvingel og 36 hektar hvidkløver ser rigtig lovende ud med tunge frø efter en optimal vækstperiode, siger inspektør Casper Dahl.

- Vi ville gerne have været i gang med høsten lidt tidligere. Men de seneste dages regnvejr har drillet. Afgrøderne er modne, og i dag er det gode høstforhold. Bortset fra torsdag ser også den kommende tid godt ud til høst.

Ikke mindst for høsten af Idagaards hvidkløver er der spænding om vejrudsigten.

Usikker bestøvning

Efter frøhøsten forventer Casper Dahl, at kornhøsten starter omkring 1. august med vinterhvede.

På Gyldenholm er godsforvalter Jesper Bloch Nielsen enig i den meget optimistiske vurdering af udbytterne i græsfrøet.

- Måske er rødsvinglen nogle steder lidt tynd på grund af en lidt dårlig bestøvning. Men generelt ser alt rigtig godt ud, vurderer han.

Læs også