Drøfter maskinstrategi over en kop kaffe

Det kan være en god idé at få en uformel snak på bedriften om maskininvesteringer og behov, og det tilbyder man over hele Danmark hos VKST's maskinrådgivning.

- Konsekvenserne ved fejlinvesteringer er blevet større nu end for fem-syv år siden, fordi priserne er blevet så meget højere, fortæller Søren Geert Jørgensen. - Vi følger priserne tæt på maskiner, og det er en del af maskinkaffen, at vi ved, hvilken pris en maskine lander på, hvis man skal købe, siger Christian Rabølle.

Vinteren står snart for døren, og i landbruget markerer det samtidig startskuddet for at vurdere behovet for investeringer i maskinparken. Det kan være en udfordring, for priserne på maskiner har været for opadgående det sidste år.

Derfor har VKST, der har kunder over det meste af Danmark, men især på Sjælland og Fyn, startet konceptet maskinkaffe op.

Her tilbyder to maskinkonsulenter, Søren Geert Jørgensen og Christian Rabølle, at lægge vejen forbi den enkelte landmand til en snak om, hvordan landmanden kan komme videre, blandt andet i forhold til maskinivesteringer.

- Der er ofte et stort behov for at få klarlagt, hvad der skal ske hen over investeringsperioden over vinteren, så derfor ville det være relevant at komme ud på ejendommene og besøge landmændene efter høsten og få klarlagt, hvad der skal ske. Det gør vi så ved de her maskinkaffemøder, som typisk tager en halvanden times tid, siger Søren Geert Jørgensen.

Må gerne kunne mærkes i pungen

Og intentionen er klar. Landmanden skal gerne kunne mærke en forskel i egen pengepung ved hjælp af rådgivningen. Men Christian Rabølle gør det klart, at det ikke partout handler om at købe færre maskiner. Ofte er det modsatte tilfældet.

- Mange tænker måske, at når de spørger os, så er vi kun sat i verden for at bremse alle investeringer og holde igen, og så får man måske ikke en ny traktor. Men det er lige så ofte, at når vi er involveret i en snak om maskinstrategi på et maskinkaffemøde, så fører det snakken om at den her nye såmaskine faktisk godt kunne betale sig, siger Christian Rabølle.

- Det kan være, tilføjer han, at udbytterne er for dårlige. Det man får lavet med det gamle, og man har måske for lille kapacitet. Så er det jo sådan, at vi kan lave kalkuler, og sandsynliggøre, at man faktisk kan tjene penge på en investering.

Christian Rabølle oplyser videre, at rentabilitet typisk er omdrejningspunktet i de samtaler, de har med landmændene.

- Det er typisk samtaler om, hvad der kan betale sig, og hvad der er gode og rentable investeringer. Så skal vi selvfølgelig holde igen med de dårlige investeringer, og rådgive om, ting, man som landmand skal lade være med at smide penge efter, siger Christian Rabølle.

Fem-årsplan

På maskinkaffe-møderne er det et af fokuspunkterne at skabe overblik over, om en landmand egentlig har brug for en maskinanalyse, eller måske sparring til konkrete investeringer.

- Men man skal også passe på med ikke at tænke for langt ud i fremtiden, siger Søren Geert Jørgensen og fortsætter:

- Bedrifterne ændrer sig jo meget med tiden. Så hvis man både begynder at regne på maskiner i rigtig lang tid, eller lægge planer, der strækker sig 10 år ud i fremtiden, så synes jeg tit, det begynder at blive lidt teoretisk.

Derfor er investeringsplanerne ofte på fem års varighed. Men der betyder ikke, at de ikke kan ændres undervejs.

- Selv om vores investeringsplaner måske »kun« er på fem år, så oplever vi ofte, at vi går ind og reviderer den hvert år eller hvert andet år, fordi det enkelte landbrug er et helt andet sted end den var, da man lavede den. Så jeg synes, man skal passe på med ikke at få lavet for lang tidshorisont på ens egen strategi, siger Søren Geert Jørgensen.

Højere priser giver udfordringer

Det har ikke mindst væsentlighed i den udvikling, der har været på maskinmarkedet i løbet af det sidste års tid, hvor priserne har været på noget, der minder om himmelflugt.

- Markedet for maskiner har været meget uroligt, med kraftige prisstigninger på grund af vareknaphed overalt i verden, og det gør det vigtigere at have en plan eller i hvert fald snakke om sin maskinstrategi, siger Christian Rabølle.

- Samtidig har maskinbranchen også sænket deres rabatter, og det har ført til nettoprisstigninger på op mod ti procent. Derfor er det vigtigt, at man ikke køber en ny maskine, inden man har tænkt sig om, fastslår han.

Han opfordrer til, at man ser tingene an i et passende perspektiv, og får tingene regnet igennem.

Læs også