Beskyt traktorføreren ved marksprøjtning

Ved sprøjtning og anvendelse af visse bejdsemidler anbefales beskyttelse af traktorføreren med egnede kabinefiltre til eftermontage på maskinen.

Valg af kabinefilter-løsning afhænger af arbejdsopgaverne.

Det påpeger Seges, idet det er afgørende hvilke elementer, der ønskes filtreret ud af den luft, der indåndes i kabinen. Det kan for eksempel være lugt, støvpartikler, bejdsemidler eller sprøjtemidler.

Til gængse landbrugsmaskiner findes ofte kabinefiltre i forskellige finheder, samt en variant indeholdende aktivt kul.

- Et standard finfilter vil typisk have en finhed/kvalitet, der hedder F7 eller F8, hvor F8 er finere end F7, efter den gamle standard EN 779. I 2017 kom ISO 16890, der den nye standard, oplyser Seges.

- De to standarder er ikke umiddelbart 1:1 konverterbare. Således kan man ikke bare sige, at et F7 filter er det samme som et ePM2,5 filter.

Filtertyper

Der kan købes forskellige kabinefilter-typer til arbejde med for eksempel svampeinficeret korn i en lagerhal, bejdsemidler og sprøjtemidler. Det vil sige både standardfiltre, samt varianter med både kul og finfilter.

Standardfiltrene filtrerer støv og pollen. Kombinationen af aktivt kul og HEPA-klasse filtrering beskytter traktorføreren mod bejdse, sprøjtemiddelrester, forskellige typer dampe og andre skadelige aerosoler samt lugtgener.

Kul/finfiltrene har et andet prisniveau end standardfiltrene, men giver til gengæld et væsentlig bedre arbejdsmiljø og -klima i kabinen og dermed bedre beskyttelse af føreren.

- Kontakt filterleverandøren for detailinformation om mulighederne ved forskellige traktormodeller, samt for eksempel selvkørende marksprøjter og læssemaskiner.

- Hvis der ikke findes standardfiltre, kan en monteringskasse eftermonteres. Der tilbydes også løsninger til ældre maskiner som ikke er nævnt her, slutter man fra Seges.

Partiklers indvirkning på menneskekroppen

Partikler < 10 micron / PM10

Kan sætte sig i luftvejene og på sigt forårsage nedsat lungefunktion

Partikler < 2,5 micron/ PM2,5

Kan komme ned i lungerne og forårsage nedsat lungefunktion, genere huden og øjnene

Partikler < 1 micron/ PM1

Er så små, at de kan trænge ind i blodbanerne og fører til cancer, hjertesygdomme og demens

Filtre fra Filterteknik

De kul/finfiltre som Filterteknik fører, er opbygget af flere forskellige filtermedier for at opnå den ønskede filtreringsgrad

● Forfilteret er et harpiksimprægneret polyesterfilter, som både tager grovere partikler og samtidig er vandafvisende.

● Hovedfilteret er fremstillet af microfiberglas, som har en virkningsgrad på 99,97% ved 0,3 micron, svarende til en filterklasse H13 (HEPA)

● Endelig er filtrene udstyret med aktiv kulfiltrering med meget stort overfladeareal til optagelse af forskellige skadelige stoffer såsom butan og benzen.

● Det hele er beskyttet bag et trådnet i anodiseret aluminium eller stål og monteret i en ramme af anodiseret aluminium

Læs også