JU-elever fik indsigt i gyllens verden

Håndtering af gylle kræver i høj grad, at man ved, hvad man laver. Det blev elever fra UddannelsesCenter Århus klogere på forleden.

En udlånt Samson-gyllevogn dannede basis for undervisningsdagen. Moderne gylleudstyr handler ikke bare om selve maskinen, men også den megen software, der hører til.

Forleden havde faglærer Max Frederiksen endnu engang inviteret dygtige fagfolk fra branchen til at hjælpe med at klæde eleverne godt på. For fjerde år i træk var Samson Agro taget en tur til Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Århus) for at undervise skolens jordbrugsmaskinfører-elever i gylle.

De to udsendte fra Samson Agro var kursusudvikler og underviser, Kim Bennike og produktchef Gabriel Lund. De overordnede emner, som eleverne skulle gennemgå på dagskurset, var udbringningsteknik, sikkerhed og vedligehold.

Gabriel Lund forklarede hvorfor, han synes, at tiden på undervisningen af skolens elever er godt givet ud:

- Det er vigtigt for os, at brugerne af vores udstyr forstår at bruge det korrekt, så landmændene får mest mulig ud af deres gylle. Der er desuden mange ting, der kan gå galt, når man arbejder med gylle – og det er kun i vores interesse, at vi forebygger diverse ulykker. For der er altså meget, der kan gå rigtig galt både i forhold til kørsel med de tunge vogne og udvikling af giftgasser. Samtidig vil vi selvfølgelig også gerne opbygge en god relation til fremtidens brugere af vores udstyr.

Forståelse for udbringningsteknikken

Det er vigtigt, at eleverne lærer, at man ved at vælge den rigtige udbringningsteknik kan opnå store besparelser.

Den rigtige dosering afhænger af indholdet i gyllen og afgrøde. Med den rigtige udbringningsteknik får landmanden det optimale ud af sin gylle – og vi skåner samtidig miljøet. For jo bedre gødningsudnyttelsen er, des mindre bliver miljøbelastningen, blev eleverne lært.

Det lugter af penge – men den livsfarlige svovlbrinte er lugtfri

Når man beskæftiger sig med gylle, er sikkerhed en afgørende parameter. At køre med og klargøre den store vogn kræver, at man ved, hvad man laver. Ellers kan det få store konsekvenser i form af både alvorlige personskader og ødelagt udstyr til flere millioner kroner.

- Når man rører gyllen op før brug, udløser det desuden den dødelige giftgas svovlbrinte. Uden advarsel i form af for eksempel lugtgener, bliver luftvejene lammet med bare en til to indåndinger – med døden til følge. Så man skal tænke sig ekstra godt om ude ved gylletanken, og en gasalarm er en rigtig god idé, sagde Kim Bennike.

Vogn udlånt af naboen

Til dagens undervisning var det vigtigt, at skolen havde en gyllevogn til rådighed.

Skolen har desværre ikke selv en vogn i deres maskinpark, men heldigvis kunne Tandergård, som er nabo til skolens landbrugsafdeling, Bredballegård, endnu engang være behjælpelig med at stille deres vogn til rådighed.

- Det er vigtigt for os, at brugerne af vores udstyr forstår at bruge det korrekt, så landmændene får mest mulig ud af deres gylle. Der er desuden mange ting, der kan gå galt, når man arbejder med gylle – og det er kun i vores interesse, at vi forebygger diverse ulykker.

Gabriel Lund, Samson Agro

Læs også