Fjern op til 10 procent af ammoniakfordampningen fra dine søer via foderet

Reduceret proteinindhold i foder til søer reducerer ammoniakfordampningen.

Det er muligt at reducere ammoniakfordampningen 7-10 procent ved at reducere det gennemsnitlige totale proteinindhold i sofoder til 126-128 gram pr. FEso ved fasefodring efter minimumsnormer, lyder det fra Seges Svineproduktion i notat nr. 2003.

Ved at anvende to-fasefodring med en farestaldsblanding og en blanding, der overholder minimumsnormer til alle dyr uden for farestalden, er det således muligt at reducere det gennemsnitlige totale indhold af protein til 128 gram pr. FEso, hvilket reducerer ammoniakfordampningen med cirka 7 procent i forhold til referencefoder, som er landsgennemsnitligt foder med 133,3 g totalt protein pr. FEso.

- Ved anvendelse af tre-fasefodring vil det være muligt at komme ned på gennemsnitligt 125-126 g totalt protein pr. FEso, som giver en reduktion i ammoniakfordampningen på 10 procent i forhold til referencefoder.

Kan kræve investering

Hvis der i staldanlægget ikke i forvejen er installeret et avanceret fodringsanlæg, der kan praktisere tre-fasefodring, vil det kræve en investering i nyt fodringsanlæg for at opnå yderligere 3 procent lavere ammoniakfordampning, fremgår det af notatet.

- Den ekstra investeringsomkostning vurderes at være uforholdsmæssigt høj i forhold til at opnå yderligere 3 procents reduktion i ammoniakfordampning.

l-l

Læs også