Deadline for gødningsregnskab nærmer sig

Næsten halvdelen af medlemmerne af Register for Gødningsregnskab har endnu ikke indberettet regnskabet for seneste planperiode, 2016/2017.

Det skal ske i løbet af marts måned. Gødningsregnskabet skal indberettes for de planperioder, hvor virksomheden har været tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Det gælder også, hvis virksomheden er ophørt med at drive landbrug efter 1. august 2016 eller ikke har brugt gødning.

Er man ikke længere pligtigt medlem af Register for Gødningsregnskab, kan man afmelde sig ved at indsende et afsluttende gødningsregnskab med angivelse af ophørsdato i felt 917.
 
Det er ikke længere muligt at indberette gødningsregnskabet på papir, så indberetningen skal foregå elektronisk på www.landbrugsindberetning.dk.
 
I Landbrugsstyrelsen kan Administrativ Jordbrugskontrol svare på spørgsmål i forbindelse med indberetningen. De kan kontaktes på telefon 33 95 80 00 eller på mail: jordbrugskontrol@lbst.dk.

Læs også