Sundhed i kalvestalden

Sunde kalve bliver de bedste malkekøer. Derfor er det vigtigt at skabe de bedste forhold, så de aldrig bliver syge, får en god tilvækst og lærer at begå sig i en gruppe.

Af Niels Vitus Hampholt, bygningsrådgiver, Velas

Vi ved det alle i branchen, sunde gode kalve bliver til de bedste malkekøer. De kalve, som har været syge, når aldrig at udnytte deres potentiale fuldt ud som malkekøer, hvilket talrige videnskabelige artikler også har understøttet.

Derfor skal vi give kalvene de mest optimale forhold, så de aldrig bliver syge, får en god tilvækst og ikke mindst lærer at begå sig i en gruppe. Så fokus på ly og læ, strøelse, lys, ventilation, stop af smittespredning og ikke mindst en nem arbejdsgang, er det vigtigste at tænke på omkring kalveopstaldning.

Vi har alle lært i coronatiden at spritte hænder. Brug nogle af de rutiner til at være ren, når man går i kalvestalden, vask hænder, brug nye rene handsker, skift evt. støvler og tøj. Det kan være en kittel, man lige trækker over sig i kalvestalden. En god personlig hygiejne er med til at stoppe smitten i kalvestalden.

Den første måned

En nyfødt kalv har det mest optimalt imellem 10-26°C, allerede efter en måned er det 0-23°C. Så den første måned af kalvens liv sker der en hel del, og den er meget sårbar. Derfor skal man, efter at have givet den en god gang råmælk kort tid (max 2 timer) efter fødsel, give den en helt ren opstaldning med god strøelse, så den har mulighed for at holde varmen. Når der skrives ren opstaldning, så betyder det, at den boks, den kommer i, er blevet vasket ordentligt af efter forrige kalv, har haft tid til at tørre ud og at der er fyldt godt med strøelse i. Jeg tænker alle har kendskab til den amerikanske score-model for strøelse til kalve, hvor den sådan set skal kunne »begrave« sig i halm, for at det er optimalt.

Ventilation og plads

Ventilation og frisk luft er supervigtig, og at kalven ikke får træk. Tubeventilation har være omtalt en del, og der er mange der har glæde af det. En af de vigtigste faktorer ved tubeventilation er, at det er frisk luft ude fra, der blæses ned til kalven, og at det ikke er den samme »beskidte« luft, som er i stalden der cirkuleres rundt. Det er en måde at holde smittetrykket nede.

Herudover skal man være opmærksom på at så lidt kontakt imellem kalvene (og andre dyr) i starten også minimimerer risikoen for en syg kalv. Sæt to kalve sammen så tidligt som muligt (de skal jo lige nå og fødes, inden de kan sættes sammen) men isoler så de to kalve i deres egen boks, uden kontakt til de andre – før de skal i mindre fælleshold. Videnskabeligt er det også bevist at kalve, der går sammen to og to er meget mere lærenemme og ikke mindst stærkere end dem, der går alene.

Giv nu kalvene god plads, det giver dem altså bare en bedre sundhed og tilvækst, og den plads kan nok godt betale sig i stedet for at bruge tiden på at passe en syg kalv. En god løsning er at tage nogle af sine gamle enkeltbokse og slå tre bokse sammen til to kalve. Så får de god plads, lade naboboksen være tom, og så videre. Kalvehytter skal være store nok til to kalve ellers skal de sættes sammen, med fælles løbegård. Når kalvene er godt i gang med livet og i trivsel kan man slå dem sammen i grupper af fire og fire.

Få lavet et system, hvor det er let at give strøelse, let at fodre kalvene og ikke mindst let at observere dem. Der er for mange, der har deres kalve til at gå i mørke områder og stalde, så får man altså ikke set, om de er friske, hvordan maven fungerer osv. Så meget mere lys til kalvene, de tager ikke skade af det og der kan faktisk med succes installeres lys ved/i kalvehytter, så de også kan observeres god klokken seks, en vintermorgen.

Fællesopstaldning

Når det er tid til fællesopstaldning, er det lige så vigtigt med god plads, nok strøelse og god ventilation. Holdstørrelsen må gerne være omkring de otte kalve (så sammenlægningen forsætter med 2-4-8 rækkefølgen). En god stald til kalve i fællesbokse er et halvtag, hvor der fodres under udhæng, adskilles med mur helt til loft imellem hver eller hver anden boks – mur stikker også ½-1m ud ved foderbord så kalvene ikke kan komme i kontakt med det andet hold. En halvhøj væg bagerst med gardin, evt. en dør til at kalvene kan komme lidt på græs, når den tid kommer. Minimum to vandkopper i hver boks, som kun kan tilgås fra boksen, så smitte ikke deles imellem hold ved vandkop.

Når der planlægges pladser til kalve, skal der altid beregnes godt med ekstra pladser til ujævn fordeling af kælvninger i sæsonen, samt at der skal være tid til ordentlig rengøring og udtørring af bokse, inden de tages i brug igen.

Der er penge i at få lavet et godt setup til kalve, dels så det er nemt at passe og bliver gjort ordentligt. Men ikke mindst fordi syge dyr koster tid, det bliver ringe køer og så er det bare bøvl.

Læs også