Kalvene skal have mere mælk når temperaturen falder

Når temperaturen udenfor falder, bør kalvene tildeles mere mælk. Hvis ikke, risikerer man at det går ud over tilvæksten. Tildeler man kun 4 liter sødmælk dagligt vil kalven, når temperaturen bevæger sig under frysepunktet, begynde at tabe sig.

KALVE Kalenderen siger efterår og det betyder blandt andet at temperaturen falder. Det gør, at kalvene skal bruge mere energi, for at holde varmen, energi som de får ved at drikke mælk.

Når kalven drikker mælk, går det til at opretholde livsvigtige kropsfunktioner, muskelfunktionen, altså at kalven bevæger sig, til opbygning af immunforsvaret og til tilvækst.

Kroppen vil selv prioritere de vigtigste funktioner først og her vil tilvækst stå bagerst i køen. Det betyder at hvis kalven tildeles for lidt mælk, vil der ikke være meget til overs til at vokse af, skriver Seges på deres hjemmeside.

Omvendt, hvis man giver kalven tilstrækkeligt med mælk, vil der også være nok til at opretholde en god tilvækst.

 

Minimum 8 liter dagligt

I takt med at temperaturen falder vil kalven skulle bruge mere og mere mælk, for at kunne opretholde tilvæksten fordi det kræver mere energi at holde varmen.

Seges opfordre til, at man minimum i kalvens første 4 leveuger tildeler 8 liter sødmælk dagligt. Det vil ved en temperatur på 15 grader give en tilvækst på 1.100 gram pr. dag. Ved 5 grader giver det 900 gram tilvækst pr. dag og ved minus 5 grader 700 gram tilvækst dagligt.

Giver man derimod kalven 4 liter mælk dagligt vil man kunne forvente en tilvækst på 400 gram dagligt ved 15 graders varme, 200 gram ved en temperatur på 5 grader og når temperaturen falder til minus 5 grader vil man risikere, at kalvene begynder at tabe sig.

- Hvis man kun fodre med for eksempel 4 liter mælk pr. dag, skal der således bruges 20 liter mælk for at opnå 1 kilo tilvækst, mens der kun skal bruges 8 liter, hvis der tildeles 8 liter pr. dag, lyder det.

 

Trappes gradvist ned

Seges opfordring på minimum 8 liter sødmælk dagligt bør minimum ske de første 4 leveuger hvorefter man gradvist kan reducere mængden til 6 liter indtil kalven er 7 uger gammel, hvorefter kalven gradvist kan fravænnes mælken over de næste 2 uger.

I økologiske besætninger, hvor kalvene skal mælkefodres indtil de er minimum 3 måneder gamle, kan man sagtens reducerer mælkemængden til 4 liter den sidste måned, så længe der er fri adgang til kalvefoder af en god kvalitet, opfordrer Seges.

 

Bedre immunforsvar

Man opnår ikke blot en højere tilvækst ved at øge mælkemængden, kalven sikres også en bedre udvikling af sit immunforsvar og bliver dermed mere modstandsdygtig overfor sygdomme.

- Det er blandt andet vist, at kalve, der får 8 liter mælk pr. dag, klarer sig væsentligt bedre gennem infektioner med cryptosporidier end kalve, der kun får 4 liter mælk, forklarer Seges.

Kalve, der får rigeligt med mælk vil også have et højere stofskifte og en højere varmeproduktion, så de lettere kan holde varmen. Samtidig har en store mælkemængde også den fordel at kalven hurtigere opnår en størrelse, hvor de er mindre følsomme overfor kulde.

teba

Læs også