Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

Økologiske- samt frilandsbesætninger er produktioner med andre staldsystemer end de konventionelle. Her kan der være øget pladskrav, adgang til udearealer, hytter, individuelle løsninger og alt det andet, der ikke umiddelbart passer ind i de almindelige kasser i en ansøgning om miljøgodkendelse.

 - Vi har god erfaring med at løse disse sager – og vi kommer gerne forbi til en snak og et kig på netop din produktion af økologiske-/frilandsgrise.

Det meddeler SvineRådgivningen i deres seneste nyhedsbrev SvineNyt.

Mere fleksibilitet

Strammer din tilladelse på antallet af dyr og vægtinterval? Eller ønskes der etableret en ny stald/tilbygning? Så skal der søges en miljøgodkendelse. Areal af flytbare hytter indgår dog ikke, som en del af produktionsarealet.

- Når der er opnået en godkendelse til et specifikt produktionsareal, skal kommunen ved tilsyn ikke længere kontrollere antallet af dyr og vægtinterval på din bedrift, men i stedet vurdere om dyrene går på de godkendte arealer på de godkendte bundtyper – altså en langt mere fleksibel løsning for dig.

Endvidere gør SvineRådgivningen opmærksom på, at udegående dyr ikke længere indgår i den nye ordning i ansøgningen om miljøgodkendelse, men kun dyr på det faste produktionsareal.

cab

 

Læs også