bannerPos

Frekvensreguleret ventilation brugte alt for meget energi

Gennem en lang årrække har Anton Boilesen i Kjellerup bøvlet med klimaet i sine smågrisestalde. I dag anerkender han, at anlægget formentlig fra starten var dimensioneret med for lav fremløbstemperatur til at få CO2-reguleringen til at fungere. Med fugtstyret regulering har han nu fundet markante forskelle i det samlede energiforbrug, herunder især elforbruget til ventilationsanlæg, der kører med henholdsvis frekvensregulerede motorer og ventilatorer med jævnstrømsmotorer. Foto: Bøje Østerlund

AF: BØJE ØSTERLUND

FREELANCEJOURNALIST
18-06-2019 13:28
Anton Boilesen i Kjellerup har i sin klimastald registreret 40 procent lavere energiforbrug ved at ændre fra frekvensregulering til jævnstrømsventilation.

At klimaet i en klimastald skal være hensigtsmæssigt, siger sig selv. Lige så logisk er det, at en eller anden form for automatisk styring af temperatur og luftkvalitet skal fungere og kunne optimeres. Såvel i klimastalden som i bedriftens øvrige staldafsnit.

Blev du fanget af artiklen?

Køb dit abonnement fra kun 166,25 kr./md. ved køb af årsabonnement og læs det hele

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next