10. klasse er populært i landbrugets rammer

Kombinationen af skolegang, fællesskab og fritidsaktiviteter er tilsyneladende et 10.-klasses tilbud på Dalum Landbrugsskoles afd. Korinth, som flere af landets unge har fået øje for. Foreløbig er 24 elever skrevet op til studiestart fra august 2020.

Nogle af eleverne fra den første årgang af 10. klasses elever på Dalum Landbrugsskole afd. Korinth er her i fuld gang i skolens værksted.

Trods en forholdsvis kort optagelsesperiode fra tilbuddet om et 10. klasses-forløb på Dalum Landbrugsskoles afd. Korinth hastigt blev udbudt i en prøveperiode fra august 2019 til juni 2020, så blev det alligevel til en klasse på 10 elever ved opstarten. Siden har skolens gode kommunikationsflade, brede netværk og arrangementer med invitationer til lokalsamfundet, skabt stor interesse for det nye uddannelsestilbud.

- Da vi for nylig afholdt åbent hus, var der lige så mange inde at høre om mulighederne for 10. klassetrin, som der var interesserede til udbuddet af landbrugsuddannelser, fortæller uddannelsesleder på Korinth-afdelingen, Line Østergaard Nielsen.

Den store interesse betyder, at der allerede først i december er skrevet 24 elever op til at starte i 10. klasse på Korinth til næste år, hvoraf flere kommer fra andre kommuner i landet. Endda helt fra Sjælland og Bornholm.

- Vi er generelt gode til at trække elever til fra hele landet til vores uddannelser. Skolen har et godt ry og er blandt andet populær i forhold til vores linjefag med maskiner og heste, ligesom vi har flere spændende valgfag indenfor jagt/natur, fysik/kemi, sprog, træværksted med motorsav og traktorkørekort, lyder det fra uddannelseslederen.

Springbræt til erhvervsuddannelser

Undervisningen er særligt rettet imod unge, der kan lide at lære gennem praktisk undervisning og ønsker et aktivt undervisningsmiljø.

- Flere af de unge har behov for at blive afklaret med, om de skal sigte efter en erhvervsuddannelse. Derfor vælges 10. klasse her, fordi de gerne vil prøve at være på en erhvervsskole, forklarer Line Østergaard Nielsen.

Hun påpeger, at eleverne i den nuværende 10. klasse er meget videbegærlige, deltager frivilligt ved skolens Åbent Hus-arrangementer og generelt er superengagerede med stor fokus faglighed og muligheden for et indholdsrigt år.

Ifølge uddannelseslederen, er der også flere unge, der tager 10. klasse for at se om EUX-landmandslinien kunne være noget for dem. Blandt eleverne i den nuværende årgang er det cirka halvdelen, der ønsker at fortsætte med en landbrugsuddannelse.

- Det er ikke alle, der vælger landbrugsvejen, men i kraft af den brobygning, vi har med andre erhvervsskoler, er det næsten alle, der ønsker at fortsætte med en erhvervsuddannelse, lyder det fra Line Østergaard Nielsen, der også vurderer, at interessen for en erhvervsuddannelse måske også »smitter af« i et miljø, hvor eleverne ikke kan undgå at få fagligheden indenfor dyr og maskiner under huden.

Følger folkeskolen

Det 10. klasse-forløb, der tilbydes på Dalum Landbrugsskoles afd. Korinth, er på i alt 40 uger med 20 ugers obligatorisk undervisning, 14 ugers valgfrie linjer/valgfag og fem ugers brobygning rettet mod ungdomsuddannelserne. Hele forløbet følger folkeskolens system, og alle, der har afsluttet folkeskolens 9. klasse, kan ansøge om optagelse via www.optagelse.dk.

Undervisningen er gratis, mens der er mulighed for at købe kost og logi på skolen. For de elever, der bor hjemme men nær skolen, tilbydes en kørselsordning til og fra skole. 

Desuden er der mulighed for at have egen hest med på skolen. Der rådes over en stor lys stald, ridehaller, springbane, dressurbane, roundpen samt gode muligheder for lange rideture i naturområdet rundt om skolen.

- Her er en del hestepiger, og blandt elever, der ikke har egen hest med, er der en stor efterspørgsel på partsheste, fortæller Line Østergaard Nielsen.

Godt fællesskab

To af de piger, der nu er halvvejs med 10. klasse, havde kun rosende ord at sige om såvel skolen, lærerne og uddannelsen, da LandbrugFyn spurgte til de foreløbige erfaringer og elevernes fremtidsdrømme.

- Her er gode lærere, et godt fællesskab, og er du glad for at være ude, så er det også et godt sted at være, lyder det fra Regina Mikkelsen, der er 17 år og kommer fra en gård ved Allested.

Regina var egentlig begyndt på 10. klasse på en efterskole, men det var alligevel ikke noget for hende.

- Her lærer vi på en helt anden måde. Vi har mange landbrugsfaglige opgaver, der for eksempel inddrages i matematik, fortæller Regina Mikkelsen, der selv har heste derhjemme, men låner en hest i skoletiden.

Værksted og ridefaciliteter

16-årige Diana Christensen fra Ringe er ligeledes glad for skoledagen i Korinth.

- Jeg er her, fordi jeg interesserer mig for landbrug. Jeg skal selv være landmand, påpeger Diana, der kommer fra en kvæggård og derfor selvfølgelig vil fortsætte på grundforløbet til sommer.

Diana sætter også pris på fællesskabet i klassen, men også med de ældre elever på hovedforløbet.  Desuden synes begge piger godt om, at der er aktiviteter hver aften efter skole. Mandag er der jagttegn og hesteundervisning, tirsdag køreskole og biograf, onsdag lektiecafe og cirkeltræning, og torsdag er der aktivitetsaften med LU eller faglærer.

- Det er også med til at give et godt sammenhold, når vi er her om aftenen, lyder det fra Diana Christensen og Regina Mikkelsen.

Begge er enige om, at det er en god skole:

- Her er et godt værksted og gode ridefaciliteter - og for dem, der gerne vil være mere ude, er der også outdoorlinjen.

 

Læs også