Sådan planter du omkring mini-vådområder

De afskårne hjørner og lommer, der ofte opstår rundt om det nye mini-vådområde, kan med fordel tilplantes med træer og buske.

- Træer og buske, som plantes omkring mini-vådområderne, kan bidrage med landskabelige og æstetiske værdier. Samtidig vil plantningerne kunne forbedre miljøet og naturindholdet i hele vådområdet til gavn for både dyre- og fuglelivet, fremgår det af en spritny pjece lavet i samarbejde mellem Danske Planteskoler og Oplandskonsulenterne.

Pjecen giver gode råd om, hvad man skal være opmærksom på, når man planter. For eksempel hvilke busk- og træarter, landmanden skal plante for at opfylde sine interesser for jagt, æstetik og/eller naturindhold.

Du kan få fat i pjecen ved at henvende dig til en planteskole eller en oplandskonsulent via hjemmesiden www.oplandskonsulenter.dk.

Produktions-afgiftsfonden for Frugt og Gartneriprodukter har været med til at finansiere udgivelsen af pjecen.

Læs også