bannerPos

Advokat: Vandløbs-afgørelse er principiel for landbrug i hele Danmark

Afgørelsen kan få principiel betydning for landbrug i hele Danmark, mener advokat Anker Laden-Andersen ved HjulmandKaptain. Foto: Colorbox

Morten Ipsen

Journalist
08-02-2019 13:00
Afgørelserne fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er principielle og kan få betydning for landbrug i hele Danmark, vurderer advokaten, der fører erstatningssag mod Odder Kommune.

Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslår, at det er Odder kommune, der har pligt til at dokumentere, at der er sket tilstrækkelig vedligeholdelse af Åkær Å samt de regulativer, der gælder.

Men afgørelserne er ikke kun interessante for Aakær Gods, vurderer Aakær Gods’ advokat i sagen, Anker Laden-Andersen, HjulmandKaptain.

- Afgørelserne fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er principielle og kan få betydning for landbrug i hele Danmark, idet afgørelserne fastslår, at der består en pligt for kommunerne til at foretage oprensning og dokumentere, at dette er sket, siger han, og tilføjer:

- Afgørelserne fastslår også, at en kommune har pligt til at sikre klare og tydelige vandløbsregulativer og har en pligt til at være tydelige og klare i krav omkring retablering.

 

Vigtig medvind

Chefjurist Nikolaj Schulz fra Bæredygtig Landbrug er enig.

- Afgørelsen giver landbrugserhvervet vigtig medvind, fordi det slås fast, at det påhviler kommunen at sikre, at vandløb administreres i overensstemmelse med vandløbsloven – det er altså ikke bredejerne, der skal holde øje med om oprensningen foretages.

Afgørelserne kan vise sig at få stor betydning i en erstatningssag, som Aakær Gods har anlagt mod Odder kommune omkring manglende vedligeholdelse og oprensning af Åkær Å.

I juni måned afviste Odder Kommune i en svarskrivelse på 31 sider alle anklager fra Koed-Jørgensen, og at han har krav på erstatning. Kommunen lagde dog også vægt på, at afgørelsen i klagenævnssagen kan få betydning.

 

Flere klager

Koed-Jørgensen har flere gange klaget til Odder Kommune over manglende vandløbsvedligeholdelse, senest i 2017. Her var svaret fra kommunen, at vedligeholdelsen var i orden, hvorefter Koed-Jørgensen klagede til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sagen er ikke blevet berammet for retten endnu.

Bestiller fabriksny Hoegild vertikalblander for anden gang

Sønderjysk bedrift med 400 årskøer investerer i en fabriksny Hoegild vertikalblander på 32 kubikmeter. Den erstatter en fire år gammel blander, der er helt magen til og har blandet 25 tons fuldfoder om dagen.

Genopbygget fuldfoderblander kører fint efter fem år

En genopbygget Hoegild Edition vertikalblander holder lige så godt som en fabriksny, viser fem års erfaring hos vestjysk mælkeproducent med 300 årskøer.

Angreb af meldrøjer i forskellige rugsorter

I et forsøg med kunstig smitte af meldrøjer i rug var der i år færrest angreb i de afprøvede KWS-sorter.

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.
Side 1 af 1607 (32132 artikler)Prev1234567160516061607Next