bannerPos

Klagenævn fastslår: Odder Kommune vedligeholdt ikke vandløb ordentligt

Godsejer Johan Koed Jørgensen er glad på landbrugets vegne over afgørelsen. Arkivfoto.

Morten Ipsen

Journalist
08-02-2019 10:51
Åakær Gods har fået medhold i Miljø- og Fødevareklagenævnet i en sag mod Odder Kommune om manglende vedligeholdelse og oprensning af Åkær Å. Godsejer Johan Koed Jørgensen glæder sig på godsets og dansk landbrugs vegne.

Åkær Å skal vedligeholdes i overensstemmelse med helhedsplanen for Aakær Gods syd for Odder.

Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslået i en sag, som godsejer Johan Koed-Jørgensen havde rejst for at få Odder Kommune til at vedligeholde vandløbet bedre.

I afgørelsen fastslår Miljø- og Fødevareklagenævnet, at Odder Kommune ikke har dokumenteret, at Åkær Å i år 2016 var tilstrækkelig vedligeholdt i overensstemmelse med blandt andet helhedsplanen.

Dette er et af de bærende elementer i Aakær Gods’ synspunkter i en verserende erstatningssag mod kommunen, hvor godset har stævnet kommunen for 39 millioner kroner.

Styrket grundlag

Dermed er Aakær Gods’ muligheder for erstatning styrket i retssagen. Et af Odder kommunes hovedsynspunkter i sagen har været, at der ikke for kommunen har været en pligt til at foretage vedligeholdelse i overensstemmelse med den helhedsplan, som var aftalt med myndighederne.

- Det centrale er således, at Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at kommunen er forpligtet til at vedligeholde vandløbet i overensstemmelse med både helhedsplanen og det gældende vandløbsregulativ, lyder det i en fælles pressemeddelelse fra Johan Koed-Jørgensen, hans advokat Anker Laden-Andersen og chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz.

Godsejer Johan Koed Jørgensen udtaler:

- For Aakær Gods er den manglende vedligeholdelse af Åkær Å et stort problem. Aakær Gods har valgt at bruge resurser på denne sag for at få fastslået kommunernes pligt til at foretage oprensning af vandløb og sikre dokumentation herfor. Manglende oprensning af vandløb i overensstemmelse med de regulativer, der gælder, er og har været et stort problem for det danske landbrug.

Tilfreds advokat

Miljø- og Fødevareklagenævnet traf samme dag en afgørelse, som betyder, at kommunen nu har ophævet et påbud om, at Aakær Gods skulle have foretaget en ulovlig regulering af Åkær Å.

I denne afgørelse finder nævnet, at det udstedte påbud ikke er tilstrækkelig defineret og klart.

Godsets advokat i sagen, Anker Laden-Andersen, HjulmandKaptain, udtaler:

- I forhold til den verserende retssag er Aakær Gods naturligvis tilfreds med, at nævnet fastslår, at vedligeholdelse af Åkær Å skal ske i overensstemmelse helhedsplanen for Åkær Gods.

Vi har forsøgt at indhente en kommentar til afgørelsen hos Odder Kommunes kommunaldirektør Henning Haahr, men han har endnu ikke svaret på vores henvendelse.

Læs afgørelserne her:

Afgørelse fra miljø- og fødevareklagenævnet : Ændring af afgørelse i sag om Odder Kommunes vedligeholdelse af Åkær Å

Afgørelse fra miljø- og fødevareklagenævnet : Ophævelse af påbud om retablering af ulovlig regulering af Åkær Å i Odder Kommune

Bestiller fabriksny Hoegild vertikalblander for anden gang

Sønderjysk bedrift med 400 årskøer investerer i en fabriksny Hoegild vertikalblander på 32 kubikmeter. Den erstatter en fire år gammel blander, der er helt magen til og har blandet 25 tons fuldfoder om dagen.

Genopbygget fuldfoderblander kører fint efter fem år

En genopbygget Hoegild Edition vertikalblander holder lige så godt som en fabriksny, viser fem års erfaring hos vestjysk mælkeproducent med 300 årskøer.

Angreb af meldrøjer i forskellige rugsorter

I et forsøg med kunstig smitte af meldrøjer i rug var der i år færrest angreb i de afprøvede KWS-sorter.

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.
Side 1 af 1607 (32132 artikler)Prev1234567160516061607Next