Nyt ålegræs i Odense Fjord

Efter første forsøg med udplantning af ålegræs i Odense Fjord, hvor en stor del af ålegræsset døde, er der nu sat nyt ålegræs ud fem forskellige steder i fjorden. Udplantningen er en del af arbejdet med at skabe god økologisk tilstand i Odense Fjord før 2027.

1.250 ålegræsskud. Så mange nye grønne beboere er der den seneste tid plantet i Odense Fjord.

Ålegræs er som førstehjælp for den hårdt prøvede fjord, fordi de grønne planter fjerner næringsstoffer og kulstof fra vandet ved at binde det i deres biomasse. Desuden skaber ålegræs leve- og ynglesteder for små og større dyr og kan udgøre en permanent fødekilde.

Men sidst der blev plantet ålegræs, var det dødt på 10 ud af 13 steder efter 11 måneder.

Brug for at blive klogere

- Vi håber på, at der er nogle af de nye lokaliteter, hvor ålegræsset får bedre vilkår. For eksempel ved Firtalsdæmningen ved Egensedybet på Nordfyn, hvor det vil være godt beskyttet mod vinden. Hvad end det går bedre eller ej, har vi brug for at blive klogere på fjordens vandtilstand og presfaktorer, og det får vi, når vi ser på, hvorvidt ålegræssets overlever, siger Mogens Flindt, professor og forskningsleder på Syddansk Universitet.

Syddansk Universitet er en del af partnergruppen bag Odense Fjord Samarbejdet, der står bag udplantningen. Det er anden gang, der laves forsøg med ålegræs i Odense Fjord, som lider under en høj mængde af alger og næringsstoffer.

Sammen med udplantninger bliver der placeret måleenheder, som logger lys-, temperatur- og iltforhold hvert 10. minut, så forskergruppen får indblik i, om der er iltsvind eller at lysforholdene er for dårlige gennem flere år.

- Vi bliver klogere efter hvert forsøg

Hvorvidt de nye udplantninger klarer sig bedre end de første vil stå klart til efteråret.

Læs også