bannerPos

Minister: Miljøstyrelsen er opmærksom på atypiske målinger

Miljøstyrelsen er opmærksom på, om eventuelle atypiske målinger, der kan tilskrives oprensnings-/bypassaktiviteterne i fjorden ikke bliver medtaget i vurderingsgrundlaget for de kommende vandområdeplaner, skriver Jakob Ellemann-Jensen i et svar til Gefion.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
25-04-2019 10:16
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) afviser, at landbruget omkring Karrebæk Fjord reguleres på forkert grundlag som følge af tilladelse til dumpning af slam og bundfald fra sejlrende inde i fjorden.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) deler ikke de bekymringer, som landmænd i oplandet til Karrebæk Fjord har givet udtryk for efter, at Næstved Havn har fået tilladelse til at dumpe 28.000 kubikmeter bundfald fra sejlrenden inde i selve fjorden.

Det gør ministeren klart i et brev til Gefions næstformand, Poul Henrik Prahl, som Effektivt Landbrug har fået lov til at se. Før Miljøstyrelsen i slutningen af sidste måned gik ud og beklagede, at der var sket en fejl, da Næstved Havn fik tilladelsen, så havde man i Gefion bedt ministeren om at komme med sit syn på sagen.

Tilladelsen er blevet givet i et område, hvor der er ålegræs og målestationer.

- Det er ikke min opfattelse, at landbruget i oplandet til Karrebækminde Fjord reguleres på et forkert grundlag. Miljøstyrelsen er opmærksom på, om eventuelle atypiske målinger, der kan tilskrives oprensnings-/bypassaktiviteterne i fjorden, ikke bliver medtaget i vurderingsgrundlaget for de kommende vandområdeplaner, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Roser styrelsen

Ministeren roser i samme brev sin styrelse for at have reageret efter, at man fra Gefions side har gjort opmærksom på sagen.

- Jeg er meget enig i, at det er vigtigt, at vi er meget grundige, når der gives tilladelser til aktiviteter, der kan påvirke både miljø og erhverv. Miljøstyrelsen har på baggrund af Gefions henvendelse atter set på sagen og har erkendt, at de ikke vil anbefale, at der gives tilladelse til bypass, hvor der er ålegræs og målestationer. Derfor noterer jeg mig med tilfredshed, at Miljøstyrelsen har genoptaget dialogen med Kystdirektoratet om den tilladelse til bypass af materiale i Karrebækminde Fjord, der er udstedt.

- Jeg har forsat tillid til, at Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet får belyst sagen fra alle vinkler, så den løsning, der måtte blive landet, er den rigtige, skriver Jakob Ellemann-Jensen i sit svar til den sjællandske landboforening.

Stoler ikke på myndighederne

Fra Gefion har Poul Henrik Prahl kort før påsken gjort opmærksom på, at han ikke stoler på det, når det fra myndighederne lyder, at man vil se bort fra atypiske målinger.

Det begrunder han med situationen fra »Danmarks mest forurenede vandområde«, Stege Nor, hvor en måling af klorofyl i 2011 stak markant ud, og som dermed har spillet en stor rolle i, at man på Møn skal reducere kvælstofudledningen med hele 72 procent.

Effektivt Landbrug er i den sag lovet svar fra Miljøstyrelsen i næste uge.

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next