Ny lov vil stoppe sprøjtning omkring vandboringer

Det skal være slut med sprøjtemidler omkring vandboringer. Det er meldingen fra regeringen, der vil styrke indsatsen for drikkevandet.

Folketinget skal efter efterårsferien senere i oktober 1. behandle et lovforslag, som pålægger kommunerne at gennemgå alle BNBO-områder. Det sker på baggrund af en bred aftale blandt Folketingets partier.

Kommunerne skal helt konkret vurdere, hvilken indsats der er brug for i disse områder, der ligger på landbrugsjord, og øvrige arealer med erhvervsmæssig anvendelse af sprøjtemidler.

- Det er fuldstændigt naturligt for os danskere, at vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet. Og det skal det fortsætte med at være, fastslår miljøminister Lea Wermelin (S) og tilføjer:

- Derfor er det også både problematisk og alvorligt, at der har været flere og flere fund af rester af sprøjtemidler i vores drikkevand. Her er et stop for sprøjtning i de boringsnære beskyttelsesområder et vigtigt skridt.

Fakta om kontrol og forbud

Miljøminister Lea Wermelin vil have hele indsatsen for beskyttelsen af drikkevandet sat under kritisk lup. Senest har ministeren besluttet, at der fremover skal kontrolleres for 400 stoffer i stedet for 40 som i dag, og ministeren har bestilt en kortlægning af udfordringerne i forhold til drikkevand som udgangspunkt for en samlet indsats for en bedre beskyttelse.

Med frivillige aftaler eller påbud kan kommunen sikre, at BNBO’er ikke bliver sprøjtet eller gødet. For eksempel kan arealerne omlægges til økologi, der kan etableres dyrkningsfrie områder eller laves skovrejsning.

14 kommuner har stoppet eller planlagt at stoppe sprøjtning på 1.921 hektar nær vandboringer, mens 10 kommuner har stoppet eller planlagt at stoppe for gødskning på 1.517 hektar nær vandboringer.

Der vil være overlap mellem ovenstående, da nogle BNBO’er både bliver friholdt for sprøjtemidler og gødskning.

- Regeringen ønsker desuden, at landmændene stopper med at gøde nær vandboringer på de arealer, der er følsomme over for nitrat, der ligesom sprøjtemidler kan udgøre en risiko for drikkevandet, lyder det fra miljøministeren.

Venstre: Ordentlige kompensationer

Mange kommuner er allerede i fuld gang med at gennemgå områderne omkring deres vandboringer. På cirka 10 procent af det samlede BNBO-areal har kommunerne allerede vurderet, at man skal stoppe med at sprøjte.

- Vi har alle en interesse i at sikre rent grundvand, hvorfor det også er et samfundsansvar at give ordentlige kompensationer til de ufrivilligt påvirkede lodsejere, som jo ikke har bedt om vandboringer på deres grunde, siger Venstres miljøordfører Jacob Jensen, der fortsætter:

- Det er vigtigt med et helhedssyn på indsatsen for beskyttelse af vores grundvand, hvor boringer på landbrugs- og erhvervsarealer er ét vigtigt element. Vi skal derfor også se på andre kilder, som for eksempel tidligere lossepladser og udledninger fra private husholdninger m.v., så vi får den bedste miljøeffekt for indsatsen.

jhal

Læs også