Nyt netværk skal styrke symbiosen mellem danske arbejdsgivere og udenlandsk arbejdskraft

Den nye konsulentvirksomhed, Konsulenthuset MidtVest, har i et samarbejde med arbejdsgiverorganisationen GLS-A skabt et temabaseret netværk, der skal give arbejdsgivere såvel som medarbejdere værktøjer og erfaringsdelingsmuligheder indenfor samarbejde med udenlandsk arbejdskraft i en tid, hvor der virkelig mangler hænder i det dansk erhvervsliv.

I sidste uge kunne man i Effektivt Landbrug Business læse om, at det danske økonomiske opsving efter genåbningen har skabt en så stor efterspørgsel, at mange virksomheder ikke kan finde den fornødne arbejdskraft. Landbrug & Fødevarer har ligeledes tidligere forudsagt, at der vil mangle omkring 2.200 faglærte medarbejdere i dansk landbrug i 2030.

I dansk landbrug har udenlandsk arbejdskraft derfor længe spillet en vigtig rolle, og er i ovenstående tilfælde også en måde at komme problematikken til livs på. Ikke desto mindre følger der med udenlandsk arbejdskraft også en helt kulturel baggrund og arbejdsforståelse med, som ofte kan skabe misforståelser eller forvirring for danske arbejdsgivere såvel som kollegaer til gæstearbejderne.

Denne forvirring forsøger den nyopstartede konsulentvirksomhed, Konsulenthuset MidtVest, at gøre noget ved. Konsulenthuset, der så dagens lys tilbage i maj, har i et samarbejde med arbejdsgiverorganisationen for blandt andet landbrug og agroindustrien, GLS-A, skabt et netværksforløb under »Den Grønne Konsulent Tjeneste«.

Stor efterspørgsel

Netværkets første tema hedder »Interkulturel Kommunikation«, hvor formålet er, at man sammen bliver klogere på, hvordan man vender kulturelle forskelle til en fordel frem for en begrænsning i forbindelse med hyring af udenlandske arbejdere.

Troels Ravn Klausen, der er partner hos Konsulenthuset MidtVest, forklarer, at der i branchen længe har været efterspørgsel på at få nogle værktøjer til, hvordan man får en bedre kommunikation med de folk, der kommer fra en anden kulturel baggrund end den danske.

- Vi har siden maj snakket med cirka 60 danske virksomheder primært i Midt- og Vestjylland, og et af de gennemgående temaer har været rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft. Der er nemlig virkelig kamp om arbejdskraften derude, og det er der i høj grad også indenfor landbruget. Derfor tænkte vi, at vi sammen med nogle gode kræfter ville prøve at skabe noget, der kan afhjælpe et reelt problem i sektoren; både at tiltrække og fastholde arbejdskraft, da der virkelig mangler hænder i hele branchen, siger Troels Ravn Klausen og fortsætter:

- Hvis vi kan være med til at skabe et forløb, hvor dem fra Polen, Ukraine osv. kan føle sig bedre tilpas, og at de danske arbejdsgivere kan være bedre til at samarbejde med dem, så smutter de måske heller ikke i samme omfang hjem til de lande igen med det samme.

Fra Konsulenthuset MidtVest er man overbevist om, at netværket vil føre til bedre fungerende arbejdspladser, hvis man kan tage hånd om de udfordringer, der følger med udenlandsk arbejdskraft.

En del af en reel uddannelse

Kurset og netværket er et formelt uddannelsesforløb, der strækker sig over seks måneder med én netværksdag hver måned. I samarbejde med Erhvervsakademi Dania, der udbyder faget fra Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling, er dette forløb fem såkaldte ECTS-point værd, hvorfor de deltagende også afslutter forløbet med en diplomgivende eksamen.

- Ultimativt kan man sige, at man kan gennemføre en hel akademiuddannelse i ledelse, der samlet er 60 ECTS-point, hvor man her starter med de fem point. Derfor er tanken bestemt også, at der kan bygges mere ovenpå, fortæller Troels Ravn Klausen.

Han forklarer, at forløbet vil bære præg af klassisk undervisning, men netværket læner sig op ad det såkaldte »cooperative learning«, hvor man samarbejder om læringsprocessen. Herigennem er det altså en forudsætning, at de deltagende engagerer sig aktivt og deler egne erfaringer.

Når I skriver, at forløbet afsluttes med en eksamen, er I så ikke bange for at det kan virke afskrækkende?

- Jo det har kan du givetvis have ret i, og det er også vores erfaring. Man rammer et segment, der ikke er akademikere - de er praktikere. Vi oplever, at folk i 40’erne eller 50’erne synes, det er længe siden, at de har siddet på skolebænken, og måske endnu længere tid siden, at de har været til en eksamen. Men får man det først afmystificeret lidt, så er jeg sikker på, at der er mange der kan se, at det ikke er værre end som så, og at det faktisk vil batte på den lange bane, lyder det fra Troels Ravn Klausen.  

Tilbagevendende element

Netværket er temabaseret, og deltagerne melder sig derfor kun til ét temaforløb ad gangen. Det næste tema vil blive drøftet i netværket og udbudt som en forlængelse af forløbet.

Fra konsulenthusets side har man ikke store forventninger til deltagerantallet. For dem er det vigtigste, at de deltagende hurtigt kan se fidusen i netværket.

- Vi håber, at deltagerne kommer efter en måned og siger, at det faktisk hjælper det her, at de er blevet bevidste om at alt det, vi lærer dem, uanset om de er chefer med tre stjerner på skulderen eller ej, forklarer Troels Ravn Klausen.

Samtidig håber han, at det med netværket bliver nemmere at tage telefonen og ringe til sine netværksvenner fra kurset om, hvordan man løser et givet problem.

Første dag for kurset er tirsdag d. 14. december.

Læs også