Danæg styrkede sin position i et svært marked

Trods et udfordrende marked styrkede Danæg-koncernen sin position på det nordiske marked med det fulde opkøb af finske Munax OY. Koncernen kom ud af 2021 med en rekordomsætning på knap 1,5 milliarder kroner og et resultat før skat på 58 millioner kroner.

- Generelt har 2021 været et intenst år, hvor forretningen særligt har været påvirket af en række betydelige eksterne forhold. Covid-19, fugleinfluenza og kraftigt stigende omkostninger på tværs af hele værdikæden er blot nogle af de forhold, vi har arbejdet med gennem året. Det er ikke forhold, som vi kan påvirke, men det er forhold, som vi løbende har skullet håndtere på konstruktiv vis. Set i det lys er vi tilfredse med årets resultat, siger koncernchef i Danæg, Jann Dollerup Vig Jensen, i forbindelse med, at koncernen er kommet ud med sit 2021-regnskab med en rekordomsætning på knap 1,5 milliarder kroner og et resultat før skat på 58 millioner kroner.

Årets resultat efter skat på 50 millioner kroner er primært drevet af to forhold: Dels en regnskabsmæssig regulering i forbindelse med det fulde opkøb af Munax OY fra 24 procent ejerskab til nu 100 procent. Og dels et driftsmæssigt resultat på 25 millioner DKK, som er realiseret på tværs af koncernens selskaber.

Har tiltro til positiv udvikling

Jann Dollerup Vig Jensen fortæller, at han har store forventninger til at øge eksportsalget i de kommende år, både på nye markeder og selskabets cirka 50 eksisterende eksportmarkeder.

- Det betyder meget for vores samlede forretning, da det nordiske marked er præget af meget hård konkurrence og små marginaler på både skalæg og forædlede ægprodukter, siger Jann Dollerup Vig Jensen.

De kraftige stigninger i de i forvejen meget høje korn- og foderpriser forventes sammen med stigningerne på blandt andet energi at øge produktionsomkostningerne væsentligt hos både ægproducenterne og de enkelte selskaber i Danæg-koncernen.

Jann Dollerup Vig Jensen har dog tiltro til, at koncernen i 2022 »vil udvikle sig yderligere i en positiv retning«.

Læs også