Brug for tættere samarbejde i mejerisektoren

Arla har hyret institut til at komme med anbefalinger om, hvordan man gør mejerisektoren mere bæredygtig.

Der er brug for et endnu tættere samarbejde mellem mejerisektoren, politikere, myndigheder og interessegrupper, hvis den europæiske mejerisektor skal fortsætte udviklingen mod mere og mere bæredygtighed.

Det fastslår en ny rapport, der er udarbejdet af Instituttet for Europæisk miljøpolitik (IEEP), som Arla Foods har bestilt. Rapporten peger også på, at det er nødvendigt at finde en rimelig balance mellem sektorens økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter for at sikre en bæredygtig fremtid.  

- Vi ønskede en ærlig og realistisk vurdering af den europæiske mejerisektor, og det var vigtigt for os, at analysen blev foretaget af en uafhængig tredjepart. I rapporten redegøres der klart for udfordringerne. Det er imidlertid også tydeligt, at mejerisektoren giver meget tilbage til Europa. Vi er nødt til at tage højde for alle disse elementer af mejerisektorens betydning, når vi skal pege på den rette vej til at opretholde og udvikle en økonomisk stabil europæisk mejerisektor, der aktivt tager del i at skabe en bæredygtig fremtid, siger Peder Tuborgh, administrerende direktør i Arla Foods. 

Han forklarer, at Arla håber, at rapporten vil blive værdsat som et bidrag til den løbende debat om, hvordan Europa og den europæiske fødevaresektor skal omstille sig til et bæredygtigt kontinent, når det gælder økonomi, miljø, sundhed og livskvalitet som skitseret i den europæiske grønne pagt.

Blandt anbefalingerne i rapporten er udover tættere samarbejde blandt andet også, at der er et behov for, at EU’s kommende reform af den fælles landbrugspolitik støtter landmænd i omstillingen til større bæredygtighed og samtidig øger kvaliteten og værdien af de produkter, der leveres, navnlig ved at tilskynde til positive forandringer i stedet for at straffe. 

Rapporten blev fremlagt tirsdag i Bruxelles.

ege

Læs også