Agri Nord søger Business Controller

Om stillingen Som Business Controller hos Agri Nord koncernen får du et bredt ansvar inden for vores interne økonomifunktion, hvor du er med til at udvikle og forme afdelingen og din egen rolle. Du får en stor kontaktflade i organisationen, bliver sparringspartner for ledere og chefer samt en række interne samarbejdspartnere, og forventes samtidig at stå for en stabil drift af dine ansvarsområder.

Som controller får du en række spændende opgaver af både forretnings-, udviklings- og driftsmæssig karakter, herunder samarbejde på tværs af koncernen. Du vil være ansvarlig for at sikre høj datapålidelighed og valide analyser/rapporter. Endvidere vil du være ansvarlig for at udvikle nye samt vedligeholde eksisterende rapporter.

Dine opgaver omfatter derudover blandt andet:

 • Ansvarlig for vedligeholdelse og videreudvikling af ledelsesinformation via BI
 • Implementering af nye tiltag ift. persondataforordningen • Deltagelse i optimering af forretningsgange og processer
 • Analyse af årsagssammenhænge og indsatsforslag • Udarbejdelse af økonomiske analyser og business cases
 • Deltage i planlægning og gennemførsel af budgetprocedurer • Daglig bogføring af regnskab for mindre selskaber • Udarbejde udkast til regnskaber, herunder koncernregnskab
 • Deltage i udarbejdelse af årsrapporter
 • Opbygning og vedligeholdelse af Balanced Scorecard

Gennem et stort kendskab til forretningen bliver din opgave også at sikre en retvisende og proaktiv økonomisk opfølgning og rapportering. Samtidig supporterer du forretningen med økonomiske analyser, der danner grundlaget for de rette strategiske og forretningsmæssige beslutninger. Du leverer data til ledere og chefer i hele koncernen.

Om dig

Der er flere mulige indgangsvinkler til dette job. Du har en relevant uddannelse som HD, HA eller cand.merc. og nogle års erfaring fra en stilling med lignende opgaver. Alternativt har du en baggrund som revisor. Vigtigst er det, at du har en stærk regnskabsmæssig indsigt og forståelse.

Agri Nord er kendetegnet ved en åben og ærlig ledelsesstil. Derfor vil du møde en hverdag, hvor din mening bliver hørt, hvor du får indflydelse på dine opgaver og hvor der er en professionel, men omgængelig omgangstone.

I stillingen vil du få en bred kontaktflade, og det er derfor vigtigt at du besidder både gode kommunikative egenskaber, samt at du forstår at sætte resultater, samarbejde og løsninger i højsædet.

Du formår og trives med at dykke ned i data og med at forstå, hvad der ligger bag ved tallene – ligesom du formår at videreformidle og simplificere disse. Du er selvstændig, omstillingsparat og har lyst til at være en del af en løbende udvikling, ligesom opgaver med en analytisk vinkel motiverer dig.

Det er helt afgørende, at rapporter, regnskaber, budgetter m.m. udarbejdes under hensyn til gældende lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer mv. Derfor er det vigtigt, at du holder din viden opdateret, og at du sætter en ære i at levere kvalitet.

Derudover forestiller vi os, at du:

 • Har minimum 3-5 års erfaring som controller
 • Er erfaren indenfor BI-rapportering – gerne i Targit
 • Er selvmotiverende og proaktiv
 • Har en god analytisk sans, der sætter dig i stand til at gennemskue og bearbejde komplekse data i store mængder
 • Er en afslutter, der arbejder resultatorienteret
 • Har et godt humør, en positiv indstilling og trives med at have mange bolde i luften på samme tid.

Ansøgning

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Karsten Romby Larsen på 21 77 23 44.

Ansøgning mrk. ” 510 – Controller” sendes til job@hedegaardmanagement.dk Ansøgning: Løbende Ansættelse: Snarest muligt

Mekaniker

KSM Maskinservice ApS


Altmuligmand

Birkely A/S


Tekniker

Asger Andersen Maskinforretning Gørlev A/S


Digitale brochurer

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MEGET VELFÆRD OG ØKONOMI I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – Har du problemer med biofilm og bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det godkendte og helt neutrale desinfektionsmiddel NEUTHOX – også kaldet ECAvand, som tilsættes dyrenes drikkesystemer, og som er helt ufarligt for dyr og mennesker. Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Anlæg og produkt er godkendt af Fødevareministeriet til brug i fødevareproducerende virksomheder og registreret under EU’s biocidforordning under ECHA liste 95 – Ét telefonopkald eller besøg koster ikke noget, men giver bedre vished! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

– troværdig samarbejdspartner i mere end 30 år. Vores viden og vision er at give vore kunder den bedste rådgivning samt kvalitetsprodukter ud fra deres behov, således vi opnår værdiskabende løsninger i fællesskab i den moderne produktion, som landbruget er. Vores aktiviteter dækker over udvikling, produktion, rådgivning i reproduktion, salg og markedsføring. Se vores aktuelle tilbudskatalog ”Svin Maj/Juni” - med masser af gode og spændende tilbud.

Se flere brochurer