Kartoffelprojektet er sat i gang

Tilstrækkeligt mange landmænd har postet hver 10.000 kroner i en forundersøgelse til, at der er penge nok til at gå videre med et projekt om eventuel etablering af en kartoffelmelsfabrik på Fyn. Anlægget, der ventes at koste 500 millioner kroner, skal sandsynligvis også forarbejde hestebønner.

Initiativtagerne til en fynsk kartoffelmelsfabrik i 500 millioner kroners klassen har nu samlet penge nok ind til, at et forundersøgelsesprojekt kan sættes i gang.

Der er også nedsat en styregruppe for projektet, som udgøres af velkendte fynske landbrugs- og industrifolk. Det drejer sig om driftsleder Dennis Stentebjerg, Hofmansgave, grøntsagsproducent Henrik Petersen, Hasmark, planteavler Lau Hvid Hansen, Søndersø, mælkeproducent og direktør Kurt Poulsen, Ringe, driftsleder Henrik Terp, Sanderumgaard, og svineproducent Torben Povlsen, Frørup. De to sidstnævnte er henholdsvis bestyrelsesmedlem og formand for Centrovice.

- Nu bliver styregruppen sendt i arbejdstøjet. Der er betalt penge nok ind til, at styregruppen kan køre og komme et stykke vej for pengene, oplyser Torben Povlsen. Han gætter på, at der er indsamlet »et pænt sekscifret beløb«.

Brug for 150-300 landmænd

Med styregruppens nedsættelse og den fornødne startkapital til forundersøgelsen i hus, kan et nyt, fynsk eventyr være i sin vorden.
Centrum for projektet kan blive 150-300 landmænd med tilsammen 5.200 hektar stivelseskartofler i jorden og et lige så stort areal med proteinrige hestebønner.

Modsat i Jylland, hvor produktionen af Danmarks kartoffelstivelse foregår i dag, lægges der på Fyn op til at bygge et fabriksanlæg, der skal kunne håndtere både kartofler og hestebønner. Begrundelsen er, at fabrikskampagnen med inddragelse af hestebønner kan udvides til at omfatte stort set hele året.

Basis for fabriksanlægget vil blive cirka 250.000 tons kartofler om året, som skal forarbejdes gennem en 120 dages »kampagneperiode«.

- Men der vil måske også blive mulighed for at formale hestebønner og hente protein i 150-200 dage om året, så hestebønnerne kan bidrage til bundlinjen i projektet, ligesom kartoflerne kan være med til at betale for hestebønnerne, forklarede Jens Kristian Ege Olsen, planteavlsteamchef og kartoffelrådgiver hos rådgivningsvirksomheden Centrovice på informationsmødet den 20. juni i Vissenbjerg.

Torben Povlsen fortæller, at mange landmænd, som ikke var blandt de omkring 200 mødedeltagere på informationsmødet, har ringet for at høre, om det stadig er muligt at komme med i forundersøgelsesprojektet. Det var det indtil 1. juli.

Styregruppen skal nu også se på, hvordan man tilgodeser de landmænd, som bidrager med de 10.000 kroner til forundersøgelserne. Det vil blandt andet være naturligt, at de også vil stå først i køen til tegningsrettigheder i tilfælde af, at fabrikken bliver til noget, tilkendegiver Torben Povlsen.

Initiativtagerne opererer med leverancer fra cirka 5.200 hektar med stivelseskartofler. Det kan give tegningsrettigheder til mellem 150 og 300 landmænd, hvis de stiller med mellem 30 hektar og 40 hektar hver.

Men også store producenter med 150-200 hektar har allerede meldt sig som interesserede, så færre landmænd står til at få en anpart.

Reportage fra informationsmødet i denne uges LandbrugFyn

 

Læs også