bannerPos

Aktuelle nyheder om Planteavl

Her på siden samler vi de vigtigste nyheder og gode råd om planteavl.

For at være helt up-to-date kan du også vælge at abonnere på vores ugentlige planteavls nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig ved at trykke her.

Omlægning af kløvergræsmarker

Foderkvalitet og N-udvaskninger efter slætgræsmarker med højt kløverindhold taler fortsat for relativt hyppige omlægninger. Ved kloge omlægninger af slætgræsmarker viser jorden sig ganske god til at holde på kvælstoffet og giver minimal N-udvaskning.

Ny invasiv bladlus fundet på æbletræer i Danmark

Bladlusen Aphis spiraecola er et invasivt skadedyr, som nu for første gang er opdaget i Danmark af forskere fra Københavns Universitet. Udbredelsen af bladlusen er endnu ukendt, men den kan blive et besværligt skadedyr for de danske æbleavlere i fremtiden.

Forsuring af afgasset gylle tilsviner afgrøden

Reglen om at forsure ned til ph 6,0 i afgasset gylle afhjælper fordampningen af kvælstof, men giver for stor opskumning under udbringningen.

Klimaet stiller nye krav til landbruget

Mere vand og paradoksalt nok også mere tørke. Ændrede klimaforhold stiller nye krav til landbruget, både i form af vandingsmuligheder og optimal vandafledning. Heldigvis er der flere muligheder for handling.

2021 kan give protein-boom i Danmark

Efter en start med udfordringer blev 2020 året, hvor Danish Marine Protein-fabrikken for alvor kom i omdrejninger. Nu kan udvidelser være på vej. Samtidig er produktionen af græsprotein også på vej i den rigtige retning.

Miljøministeren vil dobbelttjekke svampemidler

I denne uge kom den årlige VAP-rapport, som giver en status over, om godkendte pesticider udvaskes til grundvandet. Der er blevet testet for 32 stoffer, og der er blevet fundet to stoffer over den tilladte grænse – blandt andet azoler. Miljøministeren har nu bedt om, at reglerne for brug af svampemidler med azoler revurderes.

Her kan du spare glyphosat

Danmark bruger mest glyphosat pr. hektar i Europa. - Vi har vurderet på en nedsættelse på 25 procent af det årlige samlede forbrug og viser her, hvor glyphosat bedst kan undværes, fortæller Carsten Fabricius, Seges.

BASF lancerer nyt aktivstof i insekticider

Et nyt aktivstof, Axalion, forventes at blive relevant i frugt- og grøntsagsafgrøder inklusive druer og kartofler samt markafgrøder som soja og andre bælgfrugter, bomuld og korn.

Gødningstyper giver nye muligheder

Djurslands Landboforening har gennemgået fordele og ulemper ved to nye gødninger, hvor især mangan og svovl er i fokus.

Brug af granuleret gødning giver størst udbytte

Djursland Landboforening konkluderer, at man ved brug af granuleret gødning opnår de største udbytter, og at flydende gødning er bedst brugt som supplement til gylle.

Ingen behov for ændringer i brugen af pesticider

Miljøstyrelsen har netop udsendt den årlige VAP-rapport, der via målinger i jorden beskriver undersøgelser for mulige pesticidrester i grundvandet. - De nyeste VAP-data giver ikke anledning til at ændre i de aktuelle danske godkendelser af pesticidmidler, konkluderer Miljøstyrelsen.

Nyt dansk forsøgsprojekt med Conservation Agriculture i støbeskeen

Et nyt forsøgsprojekt kan være på vej i et samarbejde mellem Syngenta, Seges, samt en række andre interessenter. Målet er at opnå mere viden og større datagrundlag om effekten af Conservation Agriculture-principperne og bæredygtige løsninger for fremtidens landbrug.

En million hektar skal braklægges for at nå N-måltal

Torben Hansen sammenlignede forskernes kvælstofønsker med børn, der op til jul kigger i et BR-katalog, hvor alt legetøj krydses af på ønskesedlen.

- Ja, vi har også glyphosat efter 2025

Landbruget er tvunget til at gå i dialog med omverdenen omkring brugen af pesticider. L&F varsler en kampagne, der skal reducere brugen af glyphosat før høst og i stub.