Folkeskov indvies ved Greve

Den første af tre folkeskove på statsjord indvies i morgen.

Greve Folkeskov indvies i morgen eftermiddag som den første af de tre første folkeskove på statsjord. – Foreløbig er godt 14 hektar tilplantet ud af et projektareal på 205 hektar. – Det glæder de sig til i Growing Trees Network Foundation, der står bag konceptet Folkeskoven.dk

Folkeskove er skove, hvor træerne er doneret af borgere og virksomheder, og træerne håndplantes af interesserede. Greve Folkeskov er en af de første folkeskove, der plantes på Naturstyrelsens arealer.

- Den 25. april bliver en meget stor dag for naturen og os danskere, hvor vi alle glade kan kippe med flaget for indvielsen af Greve Folkeskov. Alle, der har lyst, kan donere træer til folkeskovene. De vil på sigt sikre levesteder til mange millioner dyr, og samtidigt i fremtiden være med til at beskytte et stort antal millioner af liter drikkevand, siger Lars Heiselberg Vang Jensen medstifter af Folkeskovskonceptet og formand for Growing Trees Network Foundation.

Den selvejende institution planter træer af kærlighed til børn, kommende generationer, naturen og det rekreative liv, som vil opstå i de nye folkeskove, fremgår det af informationsmateriale om indvielsen.

Skovene bliver plantet på arealer, som Naturstyrelsen vil passe og pleje langt ud i fremtiden. Jordarealerne har Naturstyrelsen erhvervet i samarbejde med lokale kommuner og vandværker, og skovene vil få status af fredsskove.

- At alle i Danmark nu aktivt har mulighed for at gøre deres egen personlige indsats for natur, dyreliv, klima og rent drikkevand i fremtiden – ved at plante træer til almen gavn – er en fantastisk mulighed, siger Kim Nielsen, medstifter af Folkeskoven.dk

- Koncept Folkeskoven.dk har med stor glæde og succes i flere år etableret Folkeskove i samarbejde med lokale borgere, kommuner, vandværker, firmaer, private, foreninger med flere, som har sponsoreret jord, træer og bidraget med deres frivillighed, så de nye Folkeskove kunne blive etableret.

Hinnerup og Nordborg

Der plantes også træer i nye statslige folkeskove i henholdsvis Himmerig Folkeskov ved Hinnerup på Skovens Dag søndag den 6. maj et par timer om eftermiddagen og i Oksbøl Folkeskov ved Nordborg mandag den 7. maj en time om formiddagen og et par timer om eftermiddagen.

Målet er, at der jævnligt bliver tilføjet arealer til nye folkeskove på kommunal jord og på statsjord. Institutionen bag ser også gerne, at det kan blive muligt at plante skove over grundvand på folkekirkers jorde.

Også kommunale skove

Initiativtagerne bag Folkeskoven.dk har som mål at sikre rent drikkevand. De citerer Danva, Dansk Vand- og Spildevandsforening, for at anslå, at 10.000 hektar økologisk drevet jord vil beskytte de vigtigste boringsnære arealer, enten som eng, landbrug eller skov.

- Alle kan købe træer til plantning på kommunal- og stats jord over grundvandsressourcer, og samtidigt hjælpe til mindre Co2 i atmosfæren. Situationen er alvorlig for det danske grundvand. Vandværkerne har i de seneste 10-15 år lukket omkring 100 boringer om året på grund af forurening, som det hedder i omtalen af indvielsen.

Aarhus og Randers kommuner har også lagt jord til folkeskove.

Derfor rejser de folkeskov

Skovrejsningsprojekterne er vigtige for vandforsyningerne og for at beskytte grundvandet

Der rejses for lidt skov i Danmark jf. det nationale skovprogram vedtaget af Regeringen i 1989.

Miljøministeriet har siden 2002 indgået mange nye aftaler med vandforsyninger og kommuner om skovrejsning.

Miljøministeriet har i perioden 2000-2008 rejst 183 ha om året. Med det aktivitetsniveau vil det tage 35-40 år at indfri de indgåede aftaler.

Kilde Growing Trees Network Foundation, folkeskoven.dk

Læs også