Fynsk projekt til bunds i grødeskæring

Assens Kommune har taget initiativ til tilbundsgående undersøgelser af grødeskæringsmetoders indvirkning på vandledningsevnen og miljøtilstanden i små vandløb.

 Der er mange interesser omkring grødeskæringen i vandløbene. Lodsejerne ønsker en så effektiv vandledningsevne i åer og bække som muligt, for at de omkringliggende marker og dræn ikke oversvømmes i perioder med megen nedbør. Naturfolk og lystfiskere ønsker gerne bevoksninger og grønne planter ved og i vandløbene. Og endelig er der de kommunale myndigheder, som efter vandløbsregulativerne skal udføre vedligeholdelsen af de offentlige vandløb – og som dermed også har omkostningerne ved grødeskæringen.

Derfor har der ikke mindst i de senere år været fokus på grødeskæringen og dens effekt. Men uden at der har været konkrete undersøgelser af metodernes virkning på evnen til at lede vand bort og miljøtilstanden i ikke mindst de små vandløb.

7 mio. kroner

Som den første kommune har Assens Kommune nu taget initiativ til et projekt, som skal få grødeskæringen op over overfladen. Det sættes nu i søen, efter Promilleafgiftsfonden for Landbrug har netop givet tilsagn om støtte.

Der er tale om et 4-årigt forskningsprojekt med en samlet økonomi på 7 millioner kroner. Sammen med folk fra Assens Kommune deltager forskere fra Aarhus Universitet (AU), Orbicon og HedeDanmark.

- Projektet er banebrydende, da det er første gang, at der skaffes databaseret viden på dette vigtige arbejde for vandledningsevnen, både i forhold til landbrugsarealerne og miljøtilstanden i vore vandløb. Det er en viden, som myndigheder og landbruget har efterspurgt i mange år. Derfor er det glædeligt, at der nu kan samarbejdes for at få grødeskæringen prøvet af, understreger ejendomsmægler Dan Gørtz, der er udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune.    

Møde med landboformænd

Han forventer, at andre kommuner vil kigge mod Assens Kommune, og også internationalt vil der være interesse for resultaterne.

- Vi har ikke kunnet dokumentere effekterne af forskellige grødeskæringsmetoder hidtil, og derfor er det fantastisk, at vi kan stå i spidsen for sådan et banebrydende projekt.

- Jeg håber, at landbruget vil bakke op om projektet, siger Dan Gørtz, som oplyser, at der allerede er taget initiativ til et orienteringsmøde med formændene for de tre fynske landboorganisationer, netop for at sprede kendskabet til det spændende projekt i Assens.

Meld ind med arealer

Nu går Assens Kommune i gang med at finde egnede vandløb til forsøgene i en tæt dialog med de lokale landboforeninger, landmænd og øvrige lodsejere.

- Derfor opfordrer vi interesserede lodsejere til at melde ind, hvis man har et typisk område med marker ved et af kommunens vandløb, som vil kunne være velegnet til at indgå i forskningsprojektet, siger udvalgsformanden og nævner, at kommunens vandløbskonsulent Jannik Seslef i den sammenhæng kan kontaktes.

Han er med i projektgruppen sammen med Annette Baattrup-Pedersen seniorforsker ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience – Sektion for Vandløbs- og ådalsøkologi, biolog Bjarne Moeslund fra Orbicon og Kurt Beck fra HedeDanmark.

Videnskabelige målinger

- Foruden en videnskabelig dokumentation for grødeskæringens effekter gennem kontinuert overvågning af vandføringsevne og vandstand i vandløbene, får vi også en systematisk dokumentation af, hvordan forskellige metoder og tidspunkter for grødeskæring påvirker den økologiske tilstand i små vandløb, både på kort eller på langt sigt, forklarer Annette Baattrup-Pedersen.

Projektgruppen forventer, at forsøgene med grødeskæring allerede i løbet af de første par år vil bidrage med viden. Resultaterne af forsøgene kommer til at omfatte videnskabelige målinger af vandføringsevnen - vandstand og vandføring - og målinger af vandløbets økologiske tilstand herunder planter, smådyr og fisk, som der er fastsat bestemte miljømål for.

Økonomisk er projektet ud over tilsagnet fra Promilleafgiftsfonden også støttet af HedeDanmark, Havørred Fyn og Assens Kommune.
Når projektet er »skåret« helt til, vil LandbrugFyn rapportere om grødeskæringen ude ved et af de pågældende vestfynske vandløb.

Læs også